Limuzina je osobni automobil s četverim vratima i prtljažnikom odvojenim od putničke kabine.

Ilustracija 3-box dizajna, na luksuznoj limuzini s 4 vrata

Limuzina je bilo koji automobil takvog oblika karoserije, no tom se riječju razgovorno često opisuju produžene "stretch" limuzine kakve su česte u SAD-u, a razlog tome je što se tamo za "obične" limuzine koristi isključivo pojam sedan.

Ime su limuzine dobile prema francuskoj provinciji Limousin, koja se nalazi u središnjoj Francuskoj oko grada Limogesa i gdje su stanovnici nosili šešire oblika sličnog obliku karoserije takvog automobila.

U Velikoj Britaniji limuzina se naziva saloon, u Francuskoj berline, a u Italiji berlina.

Limuzine iz cijelog svijeta

uredi