Lirsko-epske vrste

Lirsko-epske vrste imaju i lirske i epske elemenete. Nazivaju se još i prijelazni epski oblici.

Epski elementiUredi

Lirski elementiUredi

VrsteUredi

  • romanca - pjesma na narodnome jeziku koja je uglavnom ljubavne tematike, karakterizira ju ubrzan ritam i vedar ton sa sretnim završekom
  • balada - pjesma koja pjeva o stradanjima i nesrećama, karakterizira ju polagan ritam i tužan ton s nesretnim završetkom(tragična smrt junaka)
  • poema - pjesma koja se temelji na razvoju određene fabule, ali se motivi povezuju na način lirske pjesme