Ovo je glavno značenje pojma Logograf. Za druga značenja pogledajte Logograf (razdvojba).

Logograf (starogrčki λογογράφος: λόγος, logos - riječ, priča + γράφω, grapho - pisati) je u antičkoj Grčkoj povjesničar, kroničar i prozni pisac, onaj koji piše o prošlim događajima i legendama.[1][2] Logografi se smatraju začetnicima historiografije. Većina logografa je iz Jonije. Herodot se smatra ocem historiografije, a logografi se o odnosu na to dolaze li prije ili nakon njega dijele na mlađe i starije. Logograf je također naziv za profesionalnog sastavljača sudbenih ugovora u staroj Ateni.[1]

Popis logografa

uredi

Stariji

uredi
 • Akusilaj iz Arga
 • Dionizije iz Mileta
 • Eutimen iz Masilije
 • Hanon iz Kartage (grčki prijevod feničkog izvornika)
 • Haron iz Lampsaka
 • Hekatej iz Mileta
 • Ferekid iz Atine
 • Kadmo iz Mileta
 • Piteja iz Masilije
 • Skilaks iz Kariande

Mlađi

uredi
 • Anaksimandar Mlađi iz Mileta
 • Antidor iz Kime
 • Antioh iz Sirakuze
 • Damast iz Sigeja (Troada)
 • Fileja iz Atene
 • Glauko iz Regija
 • Helanik s Lezba
 • Hipis iz Regija
 • Ksanto iz Lidije (Sarda)
 • Ksenomed s Keja
 • Menekrit sa Ksanta u Likiji
 • Mires
 • Simonid Mlađi s Keja

Nepoznati

uredi

Postoji čitavi niz logografa o kojima se ne zna ništa izvan njihova imena:

 • Dejoh iz Prokonesa
 • Demokle iz Pigele
 • Eudem s Para
 • Eugeon sa Sama
 • Melesagora iz Halkedona

Tumači mitova

uredi

Iz kronološke podjele se uobičajeno izdvjajaju u zasebnu cjelinu logografski povjesničari koji su se eksplicitno bavili mitovima, tumačeći ih na alegorijski i racionalistički način:

 • Herodor iz Herakleje na Pontu
 • Metrodor Stariji iz Lampsaka
 • Stesimbrot s Tasa
 • Teagen iz Regija

Bilješke

uredi
 1. a b "Opća i nacionalna enciklopedija u 20 svezaka", sv. XII., str. 207, Pro leksis - Večernji list, Zagreb, 2006. ISBN 953-7224-12-0, proleksis.lzmk.hr
 2. "Mala enciklopedija", sv. 2., str. 419, Prosveta, Beograd 1978.

Referentna literatura

uredi
 • Đurić, M., Istorija helenske književnosti, Dereta, Beograd 2011.
 • Lesky, A,. Povijest grčke književnosti, Golden marketing, Zagreb 2001.
 • The Oxford Dictionary of The Classical World, ed. by J. Roberts, Oxford University Press, Oxford 2007.
 • Who's Who in the Classical World, ed. by S. Hornblower, T. Spaworth, Oxford University Press, Oxford 2003.