Logos (λόγος) je grčki pojam koji se koristi posebno u domenama filozofije i religije. Može biti shvaćen u kontekstu govora ili promišljanja. Tijekom stoljeća pojam logos je obuhvatio množinu ideja i koncepata. U sferi grčke filozofije taj termin je rabljen u velikoj množini značenja, osim originalnih u smislu uma i govora (latinski ratio i oratio) njegova značenja su: objašnjenje, fraza, argumentacija, rasuđivanje, mjera, razlog, logika i tako dalje. Ipak, ni jedan od navedenih termina ne objašnjava što je zapravo logos. U kršćanstvu termin Logos se pojavljuje u proslovu Evanđelja po Ivanu gdje je, u kontekstu utjelovljene riječi Božje, poistovjećen s Isusom Kristom.