Otvori glavni izbornik

Lorentzov faktor je uobičajen termin u posebnoj teoriji relativnosti, nazvan po nizozemskom fizičaru Hendriku Antoonu Lorentzu.

Uobičajeno see definira sa

gdje je

brzina u mjereno jedinicom c, brzinom svjetlosti. Primjetite da ako je tangens = β, tada je γ = kosinus r. Ovdje je r poznat kao ubrzivost. Ubrzivost je svojstvo zbrojivosti relativnih brzina, korisno svojstvo koje brzine u posebnoj relativnosti ne posjeduju. Ponekada se za Lorentzov faktor upotrebljava oznaka Γ.

Lorentzov faktor primjenjuje se u posebnoj relativnosti na vremensku dilataciju, kontrakciju dužine i relativističku masu relativnu u odnosu na masu mirovanja. Objekt koji se giba u odnosu na promatrača bit će viđen kao objekt u sporom gibanju multiplikacijom aktualno proteklog vremena sa γ. Njegova će duljina biti izmjerena kraćom dijeljenjem lokalne duljine sa γ. Svi paradoksi posebne relativnosti razrješavaju se odgovarajućom vizualizacijom desinkronizacije.

TablicaUredi

%cLorentzov faktorrecipročno
01.0001.000
101.0050.995
501.1550.867
902.2940.436
997.0890.141
99.922.3660.045

Za veliki γ: