MKB-10 poglavlje III: Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

(Preusmjereno s MKB-10 D50-D89)

(D50-D89) - Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava uredi

(D50-D53) - Nutricijske anemije uredi

 • D50 Anemija zbog manjka željeza
  • D50.0 Anemija zbog manjka željeza, nakon gubitka krvi (kroničnog)
  • D50.1 Sideropenijska disfagija
  • D50.8 Ostale anemije zbog manjka željeza
  • D50.9 Anemija zbog manjka željeza, nespecificirana
 • D51 Anemija zbog manjka vitamina B12
  • D51.0 Anemija zbog manjka vitamina B 12 kao posljedica manjka unutrašnjeg faktora
  • D51.1 Anemija zbog manjka vitamina B 12 uzrokovana selektivnom malapsorpcijom vitamina B 12 s proteinurijom
  • D51.2 Manjak transkobalamina II
  • D51.3 Druga anemija zbog manjka vitamina B 12 u prehrani
  • D51.8 Ostale anemije zbog manjka vitamina B 12
  • D51.9 Anemija zbog manjka vitamina B 12, nespecificirana
 • D52 Anemija zbog manjka folne kiseline
  • D52.0 Anemija zbog manjka folne kiseline u prehrani
  • D52.1 Anemija zbog manjka folne kiseline uzrokovana lijekom
  • D52.8 Ostale anemije zbog manjka folne kiseline
  • D52.9 Anemija zbog manjka folne kiseline, nespecificirana
 • D53 Ostale nutricijske anemije
  • D53.0 Anemija zbog manjka bjelančevina
  • D53.1 Ostale megaloblastične anemije nesvrstane drugamo
  • D53.2 Anemija u skorbutu
  • D53.8 Ostale specificirane nutricijske anemije
  • D53.9 Anemija zbog neodgovarajuće prehrane (nutricijska), nespecificirana

(D55-D59) - Hemolitičke anemije uredi

 • D55 Anemija zbog poremećaja enzima
  • D55.0 Anemija zbog manjka glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (G6PDH)
  • D55.1 Anemija zbog ostalih poremećaja metabolizma glutationa
  • D55.2 Anemija zbog poremećaja enzima glikolitičkog ciklusa
  • D55.3 Anemija zbog poremećaja metabolizma nukleotida
  • D55.8 Ostale anemije zbog enzimskih poremećaja
  • D55.9 Anemija zbog enzimskih poremećaja, nespecificirana
 • D56 Talasemija
  • D56.0 Alfa-talasemija
  • D56.1 Beta-talasemija
  • D56.2 Delta-beta-talasemija
  • D56.3 Talasemija nasljedno obilježena
  • D56.4 Nasljedne perzistencije fetalnog hemoglobina (HPFH)
  • D56.8 Ostale talasemije
  • D56.9 Talasemija, nespecificirana
 • D57 Poremećaji srpastih stanica
  • D57.0 Anemija srpastih stanica s krizama
  • D57.1 Anemija srpastih stanica bez kriza
  • D57.2 Dvostruki heterozigoti za poremećaje na srpastim stanicama
  • D57.3 Nasljedno obilježje srpastih stanica
  • D57.8 Ostale bolesti sa srpastim stanicama
 • D58 Ostale nasljedne hemolitičke anemije
  • D58.0 Nasljedna sferocitoza
  • D58.1 Nasljedna eliptocitoza
  • D58.2 Ostale hemoglobinopatije
  • D58.8 Ostale specificirane nasljedne hemolitičke anemije
  • D58.9 Nasljedna hemolitička anemija, nespecificirana
 • D59 Stečena hemolitička anemija
  • D59.0 Autoimuna hemolitička anemija uzrokovana lijekom
  • D59.1 Ostale hemolitičke autoimune anemije
  • D59.2 Hemolitička anemija zbog lijeka, koja nije uzrokovana autoimunim mehanizmom
  • D59.3 Hemolitičko-uremijski sindrom
  • D59.4 Ostale hemolitičke anemije koje nisu uzrokovane autoimunim mehanizmom
  • D59.5 Paroksizmalna noćna hemoglobinurija (Marchiafava-Micheli)
  • D59.6 Hemoglobinurija zbog hemolize uzrokovana ostalim vanjskim uzrocima
  • D59.8 Ostale stečene hemolitičke anemije
  • D59.9 Stečena hemolitička anemija, nespecificirana

(D60-D64) - Aplastičn i druge anemije uredi

 • D60 Stečena izolirana aplazija crvene loze (erythroblastopenia)
  • D60.0 Kronična stečena izlorana aplazija crvene loze
  • D60.1 Prolazna stečena izolirana aplazija crvene loze
  • D60.8 Ostale stečene izlorane splazije crvene loze
  • D60.9 Stečena izolirana aplazija crvene loze, nespecificirana
 • D61 Ostale aplastične anemije
  • D61.0 Konstitucijska aplastična anemija
  • D61.1 Aplastična anemija uzrokovana lijekom
  • D61.2 Aplastična anemija uzrokovana drugim vanjskim uzrocima (agensima)
  • D61.3 Idiopatska aplastična anemija
  • D61.8 Ostale specificirane aplastične anemije
  • D61.9 Aplastična anemija, nespecificirana
 • D62 Akutna posthemoragijska anemija
  • D62.0 Akutna posthemoragijska anemija
 • D63 Anemija u kroničnim bolestima svrstanim drugamo
  • D63.0 Anemija u neoplastičnim bolestima (C00-D48)
  • D63.8 Anemije u ostalim kroničnim bolestima svrstanim drugamo
 • D64 Ostale anemije
  • D64.0 Nasljedna sideroblastična anemija
  • D64.1 Sekundarna sideroblastična anemija zbog bolesti
  • D64.2 Sekundarna sideroblastična anemija zbog lijekova i otrova
  • D64.3 Ostale sideroblastične anemije
  • D64.4 Priro|ena dizeritropoezna anemija
  • D64.8 Ostale specificirane anemije
  • D64.9 Anemija, nespecificirana

(D65-D69) - Poremećaji koagulacije, purpura i ostala hemoragijska stanja uredi

 • D65 Diseminirana intravaskularna koagulacija (sindrom defibrinacije)
  • D65.0 Disemniniana intravaskularna koagulacija (sindrom defibrinacije)
 • D66 Nasljedni manjak faktora VIII.
  • D66.0 Nasljedni manjak fatora VIII.
 • D67 Nasljedni manjak faktora IX.
  • D67.0 Nasljedni manjak faktora IX.
 • D68 Ostali poremećaji koagulacije
  • D68.0 Von Willebrandova bolest
  • D68.1 Nasljedni manjak faktora XI.
  • D68.2 Nasljedni manjak ostalih faktora zgrušavanja krvi
  • D68.3 Hemoragijski poremećaji zbog cirkulirajućih antikoagulansa
  • D68.4 Stečeni manjak faktora koagulacije
  • D68.8 Ostali specificirani poremećaji koagulacije
  • D68.9 Poremećaj koagulacije, nespecificiran
 • D69 Purpura i ostala hemoragijska stanja
  • D69.0 Alergijska purpura
  • D69.1 Kvalitativni poremećaji trobocita
  • D69.2 Ostale netrombocitopenijske purpure
  • D69.3 Idiopatska trombocitopenijska purpura
  • D69.4 Druga primarna trombocitopenija
  • D69.5 Sekundarna trombocitopenija
  • D69.6 Trombocitopenija, nespecificirana
  • D69.8 Ostala specificirana hemoragijska stanja
  • D69.9 Hemoragijsko stanje, nespecificirano

(D70-D77) - Ostale bolesti krvi i krvotvornog sustava uredi

 • D70 Agranulocitoza
  • D70.0 Agranulocitoza
 • D71 Funkcionalni poremećaji polimorfonuklearnih neutrofila
  • D71.0 Funkcionalni poremaćaji polimorfnonuklearnih neutrofila
 • D72 Ostali poremećaji bijelih krvnih stanica
  • D72.0 Genetske anomalije leukocita
  • D72.1 Eozinofilija
  • D72.8 Ostale specificirane bolesti bijelih krvnih stanica
  • D72.9 Poremećaj bijelih krvnih stanica, nespecificiran
 • D73 Bolesti slezene
  • D73.0 Hiposplenizam
  • D73.1 Hipersplenizam
  • D73.2 Kronična kongestivna splenomegalija
  • D73.3 Apsces slezene
  • D73.4 Cista slezene
  • D73.5 Infarkt slezene
  • D73.8 Ostale slezenske bolesti
  • D73.9 Bolest slezene, nespecificirana
 • D74 Methemoglobinemija
  • D74.0 Priro|ena methemoglobinemija
  • D74.8 Ostale methemoglobinemije
  • D74.9 Methemoglobinemija, nespecificirana
 • D75 Ostale bolesti krvi i krvotvornog sustava
  • D75.0 Obiteljska eritrocitoza
  • D75.1 Sekundarna policitemija
  • D75.2 Esencijalna trombocitoza
  • D75.8 Ostale specificirane bolesti krvi i krvotvornog sustava
  • D75.9 Bolest krvi i krvotvornog sustava, nespecificirana
 • D76 Određene bolesti koje zahvaćaju limforetikularno tkivo i retikulohistiocitni sustav
  • D76.0 Histiocitoza Langerhansovih stanica, nesvrstana drugamo
  • D76.1 Hemofagocitna limfohistiocitoza
  • D76.2 Hemofagocitni sindrom povezan s infekcijom
  • D76.3 Ostali histiocitozni sindromi
 • D77 Ostali poremećaji krvi i krvotvornog sustava kod bolesti svrstanih drugamo
  • D77.0 Ostali poremaćaji kvi i krvotvornog sustava kod bolesti svrstanih drugamo

(D80-D89) - Poremećaji koji uključuju imunološki sustav uredi

 • D80 Imunodeficijencija s prevladavajućim poremaćajima protutijela
  • D80.0 Nasljedna hipogamaglobulinemija
  • D80.1 Stečena hippogamaglobulinemija
  • D80.2 Izolirani manjak imunoglobulina A(igA)
  • D80.3 Izolirani manjak imunoglobulina G (IgG) supklase
  • D80.4 Izolirani manjak imunoglobulina M (IgM)
  • D80.5 Imunodeficijencija s povećanjem imunoglobulina M (IgM)
  • D80.6 Manjak protutijela s imunoglobulinima blizu normale ili heperimunoglobulinemijom
  • D80.7 Prolazna hipogamaglobulinemija u ranom djetinjstvu
  • D80.8 Ostale imunodeficijencije prevladavajućim poremećajem protutijela
  • D80.9 Imunonodeficijencija s prevladavajućim poremaćajem protutijela,nespecificira
 • D81 Kombinirane imunodeficijencije
  • D81.0 Teški kombinirani imunodeficit (SCID) s retikularnom dizgenezom
  • D81.1 Teški kombinirani imunodeficit (SCID) s malim brojem T i B-limfocita
  • D81.2 Teški kombinirani imunodeficit (SCID) s malim ili normalnim brojem B-limfocita
  • D81.3 Manjak adenozin deaminaze (ADA)
  • D81.4 Nezelofov sindrom
  • D81.5 Manjak purinske nukleozid fosforilaze (PNP)
  • D81.6 Manjak glavnog sustava tkivne snošljivosti klase I.
  • D81.7 Manjak glavnog sustava tkivne snošljivosti klase II.
  • D81.8 Ostale kombinirane imunodeficijencije
  • D81.9 Kombinirani imunodeficit, nespecificiran
 • D82 Imunodeficijencije povezane s ostalim većim poremećajima
  • D82.0 Wiskott-Aldrichov sindrom
  • D82.1 Di Georgeov sindrom
  • D82.2 Imunodeficijencija kod konstitucije s kratkim udovima
  • D82.3 Imunodeficijencija kao posljedica nasljednog, defektnog odgovora na infekciju Epstein-Barr virusom
  • D82.4 Sindrom hiperimunoglobulinemije E (IgE)
  • D82.8 Imunodeficijencija povezana s ostalim specificiranim većim defektima
  • D82.9 Imunodeficijencija povezana s većim defektima, nespecificirana
 • D83 Obična varijabilna imunodeficijencija
  • D83.0 Obična varijabilna imunodeficijencija s prevladavajućim poremećajem broja i funkcije B-limfocita
  • D83.1 Obična varijabilna imunodeficijencija s prevladavajućim poremećajem imunoregulacijskih T-limfocita
  • D83.2 Obična varijabilna imunodeficijencija s protutijelima na B i T-limfocite
  • D83.8 Ostale obične varijabilne imunodeficijencije
  • D83.9 Obična varijabilna imunodeficijencija, nespecificirana
 • D84 Ostale imunodeficijencije
  • D84.0 Poremećaji u funkciji limfocitnog antigena-1 (LFA-1)
  • D84.1 Defekti sustava komplementa
  • D84.8 Ostale specificirane imunodeficijencije
  • D84.9 Imunodeficijencija, nespecificirana
 • D86 Sarkoidoza
  • D86.0 Sarkoidoza pluća
  • D86.1 Sarkoidoza limfnih čvorova
  • D86.2 Sarkoidoza pluća sa sarkoidozom limfnih čvorova
  • D86.3 Sarkoidoza kože
  • D86.8 Sarkoidoza ostalih i kombiniranih lokalizacija
  • D86.9 Sarkoidoza, nespecificirana
 • D89 Ostali poremećaji imunološkog sustava, nesvrstani drugamo
  • D89.0 Poliklonska hipergamaglobulinemija
  • D89.1 Krioglobulinemija
  • D89.2 Hipergamaglobulinemija, nespecificirana
  • D89.8 Ostali specificirani poremećaji imunološkog sustava nesvrstani drugamo
  • D89.9 Poremećaj imunološkog sustava, nespecificiran

Vanjske poveznice uredi