Makrijan Mlađi

Makrijan Mlađi (? - 261, rimski uzurpator (261) i sin Makrijana Starijeg.

Makrijan mlađi

Makrijan je dobio carsku službu zajedno sa svojim bratom Kvijetom. Dva su brata kao carevi bili priznati u istočnom dijelu carstva sa uporištem u Egiptu. Pokušali su eliminirati svojega konkureta Galijena, ali su naposlijetku bili ubijeni.