Marain

Marain je umjetni jezik kojim se koristi izmišljena Kultura (u izvorniku: The Culture) književnika Iaina M. Banksa.

Kultura vjeruje (možda je dokazala ili na neki način učinila istinom) Sapir-Whorfovu hipotezu da jezik utječe na društvo, i Marain je napravio Kulturin hiperinteligentni Um za ispitati ovaj učinak.

Komentar u svezi s ovim je napravio pripovjedač u The Player of Games glede rodu svojstvenih zamjenica u engleskom jeziku.

Govornici maraina smatraju da je ovaj jezik estetski ugađajući i funkcionalno lijep.

Vanjske povezniceUredi