Međunarodni kod nazivlja za alge, gljive i biljke

Međunarodni kod nazivlja za alge, gljive i biljke (engleski: The International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (ICN)), prijašnjeg naziva Međunarodni kod botaničkog nazivlja, (engleski: International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) je skup pravila i preporuka koje se bave formalnim botaničkim imenima koja se daje biljkama, gljivama i još nekim skupinama organizama, svih onih koje se "tradicijski smatra algama, gljivama ili biljkama". [1](Preambula, paragraf 8)

Naslovna stranica Species Plantarum, 1753.

Staro ime je promijenjeno na Međunarodnom botaničkog kongresu u Melbourneu srpnja 2011. kao dio Melbourneskog koda koji je zamijenio Bečki kod iz 2005. godine. Kao i prijašnji kodovi, stupa na snagu čim ga kongres ratificira, u subotu 23. srpnja 2011.), ali dokumentacija koda ne ide tako brzo nego treba neko vrijeme da jus se pripremi nakon kongresa. Preliminarni tekstovi članaka s najsignifikantnijim promjenama objavljeni su rujna 2011. godine.[2]

Za uzgajane biljke postoji posebni kod, Međunarodni kod nazivlja uzgajanih biljaka (engleski: International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP, Cultivated Plant Code).

IzvoriUredi

  1. (2012.) International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code), Adopted by the Eighteenth International Botanical Congress Melbourne, Australia, July 2011, electronsko. International Association for Plant Taxonomy. Pristupljeno 20. prosinca 2012..
  2. Knapp, S.; McNeill, J.; Turland, N.J. (2011.). "Changes to publication requirements made at the XVIII International Botanical Congress in Melbourne - what does e-publication mean for you?". PhytoKeys 6 (0): 5–11