Međunarodni olimpijski odbor

Međunarodni olimpijski odbor (kratica MOO, ili na engleskom IOC od International Olympic Committee, francuski: Comité International Olympique, CIO) je međunarodna sportska organizacija sa sjedištem u Švicarskoj, u gradu Lausannei. Osnovana je 23. lipnja 1894. na kongresu u Parizu, pod idejnim vodstvom baruna Pierrea de Coubertina. Njegova je ideja bila oživjeti oblik natjecanja poznat u staroj Grčkoj po modelu sportskog međunarodnog natjecanja najvišeg ranga. Na istom je kongresu odlučeno da će domaćin I. Olimpijskih igara biti Atena, te je za godinu održavanja odabrana 1896.

Predsjednici MOOUredi

Predsjednici MOO se biraju na kongresima na period od više godina. Postoje inicijative da se zbog potencijalno velikog utjecaja koje predsjednik ima na cijeli Olimpijski pokret, pa i konkretnih problema vezanih uz korupciju, mandat predsjednika i članova ipak ograniči a izbor napravi transparentnijim. Do sada su međutim predsjednici bili birani na period od više godina, tako da je do sada ukupno bilo samo 9 predsjednika MOO:

Br. Slika Ime Država Godina
1.   Demetrios Vikelas Grčka 1894. – 1896.
2.   Pierre de Coubertin Francuska 1896. – 1925.
3.   Henri de Baillet-Latour Belgija 1925. – 1942.
4.   Sigfrid Edström Švedska 1946. – 1952.
5.   Avery Brundage SAD 1952. – 1972.
6.   Michael Killanin Irska 1972. – 1980.
7.   Juan Antonio Samaranch Španjolska 1980. – 2001.
8.   Jacques Rogge Belgija 2001. – 2013.
9.   Thomas Bach Njemačka od 2013.