Medalja

Medalja ili medaljon (tal. medaglia, franc. médaille, lat. metallum), pločica kružnog oblika od metala (zlata, srebra, bronce, olova, legura) umjetnički proizvod počasnog, memorijalnog ili jubilarnog karaktera. Sliči novcu, ali ne služi novčanomu prometu. Spada u primijenjene umjetnosti: kiparstvo, sitnu plastiku, medaljarstvo. U širem značenju medalja je odlikovanje za vojne i građanske zasluge, nagrada za umjetnička, znanstvena i sportska postignuća. Na jednoj ili objema stranama medalje nalazi se reljefni prikaz (portretni lik, alegorijski ili povijesni motiv) redovito s natpisom. Prvo se izrađivala lijevanjem pomoću kalupa, od 16. stoljeća i kovanjem, a od 19. stoljeća galvanoplastičnim postupkom.

Medalja koju je Cecilia Gonzaga dodijelila političkim saveznicima, uobičajena praksa u renesansnoj Europi. Dizajnirao Pisanello 1447.

Prve medalje nastale su u doba kasnoga Rimskog carstva (4.5. stoljeće), izlijevale su se iz bronce, s likom cara ili mitološkim prizorom. Srednji vijek ih nema (osim nekoliko izuzetaka krajem 14. stoljeća). Medaljarstvo se naročito razvilo u doba renesanse u Italiji. Intenzivni razvoj medaljarstva datira od doba klasicizma početkom 19. stoljeća. Noviji medaljari se drže uglavnom tradicionalnih oblika, pri čemu teže za što oštrijom karakterizacijom portretiranog lika. U Hrvatskoj su medalje izrađivali Robert Frangeš Mihanović, Ivan Meštrović, Ivo Kerdić, Antun Augustinčić, Vanja Radauš, Želimir Janeš i dr.

Slična medalji samo pravokutnog ili kvadratnog oblika je plaketa.

Vanjske povezniceUredi

  • medaljerstvo. Hrvatska tehnička enciklopedija - portal hrvatske tehničke baštine