Memorandum (iz latinskog memorandum doslovno "podsjetnik" ili "ono što podsjeća na...") je dokument koji bilježi događaj, dogovor ili samo razmišljanja o nečemu.

Vrste memoranduma uredi

Premda postoji više osnovnih vrsta memoranduma oni se dijele na:

  • Memorandum o dogovoru - dokument o poslovnom dogovoru između stranaka o budućoj zajedničkoj suradnji
  • Memorandum u razumijevanju - dokument koji opisuje dogovor između različitih političkih ili poslovnih stranaka
  • predsjednički memorandum je vrsta naređenja koje izdaje predsjednik SAD-a
  • Sudski memorandum - je kratak memorandum u kojemu su izneseni podaci o sudskom slučaju

Primjeri poznatih memoranduma uredi