Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

ministarstvo RH
(Preusmjereno s Ministarstvo kulture)

Ministarstvo kulture i medija je središnje tijelo državne uprave u Republici Hrvatskoj koje obavlja upravne i druge poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti; osnivanja ustanova i drugih pravnih osoba u kulturi.

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske
Logotip Ministarstva kulture
Logotip Ministarstva kulture
Osnovni podaci
Država Hrvatska
Ustanovljeno 31. svibnja 1990.
Nadležnost kultura
Sjedište Runjaninova 2, Zagreb
Ministrica Nina Obuljen Koržinek
Mrežne stranice
www.min-kulture.hr
Zgrada Ministarstva kulture u Zagrebu
Zgrada Ministarstva kulture u Zagrebu

Djelokrug

uredi

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (NN br. 199/2003), koji je Hrvatski sabor donio na sjednici održanoj 22. prosinca 2003. godine, određuje djelokrug Ministarsva kulture na području kulture, kulturne baštine i prirodne baštine.

Kultura

uredi

Ministarstvo kulture obavlja upravne i druge poslove u području kulture koji se odnose na promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama; stručne i upravne poslove za Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO; upravne poslove u području javnog informiranja; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskoga naroda u drugim zemljama; osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture, a osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i filmske.

Kulturna baština

uredi

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih kulturnih dobara; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturne baštine; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite kulturne baštine; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine; osiguranje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine; provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu kulturnih dobara, te upravljanje kulturnim dobrima sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine; obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine.

Prirodna baština

uredi

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje prirodne baštine, središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih dijelova prirode te njihovo vrednovanje; vođenje središnjih upisnika zaštićenih dijelova prirode; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u području zaštite prirode Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite prirode; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite prirode; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na poslovima zaštite prirode; osiguravanje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih djelatnika u djelatnostima zaštite prirode, provedbu nadzora prometa, uvoza, izvoza zaštićenih dijelova prirode; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu zaštićenih dijelova prirode, te upravljanje zaštićenim dijelovima prirode; utvrđivanje uvjeta zaštite prirode; inspekcijske poslove zaštite prirode.

Ustroj

uredi
 • Kabinet ministra
 • Tajništvo Ministarstva
 • Uprava za međunarodnu kulturnu suradnju
 • Uprava za zaštitu kulturne baštine
 • Uprava za kulturni razvitak
 • Uprava za izvedbene umjetnosti i audiovizualnu djelatnost
 • Uprava za knjigu i knjižnice
 • Uprava za zaštitu prirode
 • Uprava za gospodarenje i financiranje
 • Uprava za normativne i upravno-pravne poslove
 • Samostalni odjel za unutarnju reviziju
 • Samostalni odjel za planiranje razvojnih projekata i analitiku

Dosadašnji ministri

uredi
Ministar/ministrica Početak obnašanja dužnosti Završetak obnašanja dužnosti
Vlatko Pavletić 31. svibnja 1990. 15. travnja 1992.
Vesna Girardi-Jurkić 15. travnja 1992. 18. listopada 1994.
Zlatko Vitez 18. listopada 1994. 7. studenoga 1995.
Božo Biškupić 7. studenoga 1995. 27. siječnja 2000.
Antun Vujić 27. siječnja 2000. 22. prosinca 2003.
Božo Biškupić 23. prosinca 2003. 29. prosinca 2010.
Jasen Mesić 29. prosinca 2010. 23. prosinca 2011.
Andrea Zlatar Violić 23. prosinca 2011. 25. ožujka 2015.
Berislav Šipuš 24. travnja 2015. 22. siječnja 2016.
Zlatko Hasanbegović 22. siječnja 2016. 19. listopada 2016.
Nina Obuljen Koržinek 19. listopada 2016.

Izvor

uredi

Vanjske poveznice

uredi