Modul:Popis stanovništva/ŠKŽ/Drniš

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Badanj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '326',
	popis2011 = '280',
	popis2021 = '236',
}

naselje['QB1'] = {
	ime = 'Biočić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '145',
	popis2011 = '129',
	popis2021 = '73',
}

naselje['QB2'] = {
	ime = 'Bogatić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '113',
	popis2011 = '94',
	popis2021 = '71',
}

naselje['QB3'] = {
	ime = 'Brištane',
	povrsina = '',
	popis2001 = '306',
	popis2011 = '174',
	popis2021 = '150',
}

naselje['QB4'] = {
	ime = 'Drinovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '227',
	popis2011 = '164',
	popis2021 = '122',
}

naselje['QB5'] = {
	ime = 'Drniš',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3332',
	popis2011 = '3144',
	popis2021 = '2762',
}

naselje['QB6'] = {
	ime = 'Kadina Glavica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '255',
	popis2011 = '215',
	popis2021 = '151',
}

naselje['QB7'] = {
	ime = 'Kanjane',
	povrsina = '',
	popis2001 = '17',
	popis2011 = '3',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB8'] = {
	ime = 'Kaočine',
	povrsina = '',
	popis2001 = '253',
	popis2011 = '203',
	popis2021 = '201',
}

naselje['QB9'] = {
	ime = 'Karalić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '122',
	popis2011 = '108',
	popis2021 = '119',
}

naselje['QB10'] = {
	ime = 'Ključ',
	povrsina = '',
	popis2001 = '186',
	popis2011 = '162',
	popis2021 = '109',
}

naselje['QB11'] = {
	ime = 'Kričke',
	povrsina = '',
	popis2001 = '327',
	popis2011 = '235',
	popis2021 = '181',
}

naselje['QB12'] = {
	ime = 'Lišnjak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '5',
	popis2011 = '2',
	popis2021 = '4',
}

naselje['QB13'] = {
	ime = 'Miočić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '47',
	popis2011 = '70',
	popis2021 = '43',
}

naselje['QB14'] = {
	ime = 'Nos Kalik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '5',
	popis2011 = '1',
	popis2021 = '2',
}

naselje['QB15'] = {
	ime = 'Pakovo Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '246',
	popis2011 = '236',
	popis2021 = '189',
}

naselje['QB16'] = {
	ime = 'Parčić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '134',
	popis2011 = '119',
	popis2021 = '124',
}

naselje['QB17'] = {
	ime = 'Pokrovnik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '256',
	popis2011 = '220',
	popis2021 = '191',
}

naselje['QB18'] = {
	ime = 'Radonić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '434',
	popis2011 = '412',
	popis2021 = '322',
}

naselje['QB19'] = {
	ime = 'Sedramić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '238',
	popis2011 = '206',
	popis2021 = '167',
}

naselje['QB20'] = {
	ime = 'Siverić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '620',
	popis2011 = '499',
	popis2021 = '414',
}

naselje['QB21'] = {
	ime = 'Širitovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '225',
	popis2011 = '191',
	popis2021 = '130',
}

naselje['QB22'] = {
	ime = 'Štikovo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '82',
	popis2011 = '45',
	popis2021 = '29',
}

naselje['QB23'] = {
	ime = 'Tepljuh',
	povrsina = '',
	popis2001 = '149',
	popis2011 = '121',
	popis2021 = '99',
}

naselje['QB24'] = {
	ime = 'Trbounje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '259',
	popis2011 = '225',
	popis2021 = '182',
}

naselje['QB25'] = {
	ime = 'Velušić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '91',
	popis2011 = '90',
	popis2021 = '78',
}

naselje['QB26'] = {
	ime = 'Žitnić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '195',
	popis2011 = '150',
	popis2021 = '114',
}

return naselje