Modul:Popis stanovništva/ŠKŽ/Ružić

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Baljci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '3',
	popis2021 = '8',
}

naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Čavoglave',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '168',
	popis2021 = '147',
}

naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Gradac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '317',
	popis2021 = '275',
}

naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Kljake',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '261',
	popis2021 = '173',
}

naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Mirlović Polje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '170',
	popis2021 = '133',
}

naselje['QB5'] =  {
	ime = 'Moseć',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '75',
	popis2021 = '68',
}

naselje['QB6'] =  {
	ime = 'Otavice',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '183',
	popis2021 = '151',
}

naselje['QB7'] =  {
	ime = 'Ružić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '266',
	popis2021 = '228',
}

naselje['QB8'] =  {
	ime = 'Umljanović',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '148',
	popis2021 = '100',
}

return naselje