Modul:Popis stanovništva/ŠKŽ/Unešić

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Cera',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '53',
	popis2021 = '25',
}

naselje['QB1'] = {
	ime = 'Čvrljevo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '81',
	popis2021 = '42',
}

naselje['QB2'] = {
	ime = 'Donje Planjane',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '37',
	popis2021 = '37',
}

naselje['QB3'] = {
	ime = 'Donje Utore',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '16',
	popis2021 = '7',
}

naselje['QB4'] = {
	ime = 'Donje Vinovo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '79',
	popis2021 = '52',
}

naselje['QB5'] = {
	ime = 'Gornje Planjane',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '166',
	popis2021 = '111',
}

naselje['QB6'] = {
	ime = 'Gornje Utore',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '64',
	popis2021 = '52',
}

naselje['QB7'] = {
	ime = 'Gornje Vinovo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '33',
	popis2021 = '16',
}

naselje['QB8'] = {
	ime = 'Koprno',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '97',
	popis2021 = '88',
}

naselje['QB9'] = {
	ime = 'Ljubostinje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '60',
	popis2021 = '40',
}

naselje['QB10'] = {
	ime = 'Mirlović Zagora',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '387',
	popis2021 = '347',
}

naselje['QB11'] = {
	ime = 'Nevest',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '103',
	popis2021 = '56',
}

naselje['QB12'] = {
	ime = 'Ostrogašica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '47',
	popis2021 = '38',
}

naselje['QB13'] = {
	ime = 'Podumci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '91',
	popis2021 = '68',
}

naselje['QB14'] = {
	ime = 'Unešić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '320',
	popis2021 = '265',
}

naselje['QB15'] = {
	ime = 'Visoka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '52',
	popis2021 = '25',
}

return naselje