Modul:Popis stanovništva/BBŽ/Garešnica

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['Q2352369'] = {
	ime = 'Ciglenica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '402',
	popis2011 = '368',
	popis2021 = '283',
}

naselje['Q2316478'] = {
	ime = 'Dišnik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '357',
	popis2011 = '343',
	popis2021 = '320',
}

naselje['Q2247184'] = {
	ime = 'Duhovi',
	povrsina = '',
	popis2001 = '130',
	popis2011 = '111',
	popis2021 = '79',
}

naselje['Q399127'] = {
	ime = 'Garešnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '4252',
	popis2011 = '3874',
	popis2021 = '3294',
}

naselje['Q2108083'] = {
	ime = 'Garešnički Brestovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1007',
	popis2011 = '908',
	popis2021 = '769',
}

naselje['Q2535425'] = {
	ime = 'Gornji Uljanik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '130',
	popis2011 = '116',
	popis2021 = '83',
}

naselje['Q3503588'] = {
	ime = 'Hrastovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '539',
	popis2011 = '479',
	popis2021 = '370',
}

naselje['Q604178'] = {
	ime = 'Kajgana',
	povrsina = '',
	popis2001 = '302',
	popis2011 = '271',
	popis2021 = '223',
}

naselje['Q2056695'] = {
	ime = 'Kaniška Iva',
	povrsina = '',
	popis2001 = '510',
	popis2011 = '466',
	popis2021 = '370',
}

naselje['Q2949047'] = {
	ime = 'Kapelica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '591',
	popis2011 = '546',
	popis2021 = '442',
}

naselje['Q3238876'] = {
	ime = 'Mala Bršljanica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '75',
	popis2011 = '48',
	popis2021 = '31',
}

naselje['Q2550475'] = {
	ime = 'Mali Pašijan',
	povrsina = '',
	popis2001 = '200',
	popis2011 = '190',
	popis2021 = '179',
}

naselje['Q1954085'] = {
	ime = 'Malo Vukovje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '145',
	popis2011 = '122',
	popis2021 = '94',
}

naselje['Q1883164'] = {
	ime = 'Rogoža',
	povrsina = '',
	popis2001 = '276',
	popis2011 = '248',
	popis2021 = '194',
}

naselje['Q2984178'] = {
	ime = 'Tomašica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '396',
	popis2011 = '365',
	popis2021 = '308',
}

naselje['Q507841'] = {
	ime = 'Trnovitički Popovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '428',
	popis2011 = '392',
	popis2021 = '309',
}

naselje['Q3442146'] = {
	ime = 'Uljanički Brijeg',
	povrsina = '',
	popis2001 = '33',
	popis2011 = '26',
	popis2021 = '14',
}

naselje['Q3056752'] = {
	ime = 'Uljanik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '332',
	popis2011 = '287',
	popis2021 = '230',
}

naselje['Q3439984'] = {
	ime = 'Velika Bršljanica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '250',
	popis2011 = '228',
	popis2021 = '155',
}

naselje['Q2663129'] = {
	ime = 'Veliki Pašijan',
	povrsina = '',
	popis2001 = '377',
	popis2011 = '344',
	popis2021 = '300',
}

naselje['Q2661383'] = {
	ime = 'Veliki Prokop',
	povrsina = '',
	popis2001 = '65',
	popis2011 = '48',
	popis2021 = '25',
}

naselje['Q2048698'] = {
	ime = 'Veliko Vukovje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '338',
	popis2011 = '251',
	popis2021 = '187',
}

naselje['Q1888900'] = {
	ime = 'Zdenčac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '495',
	popis2011 = '441',
	popis2021 = '365',
}

return naselje