Modul:Popis stanovništva/BBŽ/Grubišno Polje

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['Q2921260'] = {
	ime = 'Dapčevački Brđani',
	povrsina = '',
	popis2001 = '107',
	popis2011 = '50',
	popis2021 = '41',
}

naselje['Q584652'] = {
	ime = 'Dijakovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '47',
	popis2011 = '32',
	popis2021 = '20',
}

naselje['Q1997130'] = {
	ime = 'Donja Rašenica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '201',
	popis2011 = '164',
	popis2021 = '129',
}

naselje['Q2264830'] = {
	ime = 'Gornja Rašenica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '115',
	popis2011 = '89',
	popis2021 = '65',
}

naselje['Q1978887'] = {
	ime = 'Grbavac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '230',
	popis2011 = '211',
	popis2021 = '145',
}

naselje['Q679801'] = {
	ime = 'Grubišno Polje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3171',
	popis2011 = '2917',
	popis2021 = '2588',
}

naselje['Q3441083'] = {
	ime = 'Ivanovo Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '326',
	popis2011 = '264',
	popis2021 = '215',
}

naselje['Q651137'] = {
	ime = 'Lončarica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '110',
	popis2011 = '79',
	popis2021 = '62',
}

naselje['Q2048335'] = {
	ime = 'Mala Barna',
	povrsina = '',
	popis2001 = '29',
	popis2011 = '30',
	popis2021 = '28',
}

naselje['Q2919993'] = {
	ime = 'Mala Dapčevica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '14',
	popis2011 = '3',
	popis2021 = '5',
}

naselje['Q2227463'] = {
	ime = 'Mala Jasenovača',
	povrsina = '',
	popis2001 = '12',
	popis2011 = '5',
	popis2021 = '2',
}

naselje['Q2097744'] = {
	ime = 'Mala Peratovica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '105',
	popis2011 = '65',
	popis2021 = '48',
}

naselje['Q2428029'] = {
	ime = 'Mali Zdenci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '469',
	popis2011 = '436',
	popis2021 = '352',
}

naselje['Q2197240'] = {
	ime = 'Munije',
	povrsina = '',
	popis2001 = '65',
	popis2011 = '35',
	popis2021 = '26',
}

naselje['Q3440109'] = {
	ime = 'Orlovac Zdenački',
	povrsina = '',
	popis2001 = '262',
	popis2011 = '285',
	popis2021 = '248',
}

naselje['Q2922240'] = {
	ime = 'Poljani',
	povrsina = '',
	popis2001 = '319',
	popis2011 = '261',
	popis2021 = '211',
}

naselje['Q1864594'] = {
	ime = 'Rastovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '63',
	popis2011 = '40',
	popis2021 = '27',
}

naselje['Q2698636'] = {
	ime = 'Treglava',
	povrsina = '',
	popis2001 = '123',
	popis2011 = '103',
	popis2021 = '85',
}

naselje['Q3439945'] = {
	ime = 'Turčević Polje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '71',
	popis2011 = '44',
	popis2021 = '15',
}

naselje['Q2421672'] = {
	ime = 'Velika Barna',
	povrsina = '',
	popis2001 = '411',
	popis2011 = '335',
	popis2021 = '246',
}

naselje['Q2021784'] = {
	ime = 'Velika Dapčevica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '85',
	popis2011 = '32',
	popis2021 = '30',
}

naselje['Q3439962'] = {
	ime = 'Velika Jasenovača',
	povrsina = '',
	popis2001 = '76',
	popis2011 = '58',
	popis2021 = '35',
}

naselje['Q2159045'] = {
	ime = 'Velika Peratovica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '37',
	popis2011 = '26',
	popis2021 = '17',
}

naselje['Q1420811'] = {
	ime = 'Veliki Zdenci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1075',
	popis2011 = '914',
	popis2021 = '727',
}

return naselje