Modul:Popis stanovništva/BBŽ/Hercegovac

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['Q589758'] =  {
	ime = 'Hercegovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1267',
	popis2011 = '1058',
	popis2021 = '857',
}

naselje['Q2487607'] =  {
	ime = 'Ilovski Klokočevac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '172',
	popis2011 = '145',
	popis2021 = '126',
}

naselje['Q3500424'] =  {
	ime = 'Ladislav',
	povrsina = '',
	popis2001 = '468',
	popis2011 = '367',
	popis2021 = '289',
}

naselje['Q2708067'] =  {
	ime = 'Palešnik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '547',
	popis2011 = '515',
	popis2021 = '391',
}

naselje['Q2385352'] =  {
	ime = 'Velika Trnava',
	povrsina = '',
	popis2001 = '337',
	popis2011 = '298',
	popis2021 = '247',
}

return naselje