Modul:Popis stanovništva/BBŽ/Rovišće

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['Q2170805'] = {
	ime = 'Domankuš',
	povrsina = '',
	popis2001 = '263',
	popis2011 = '258',
	popis2021 = '220',
}

naselje['Q16109928'] = {
	ime = 'Gornje Rovišće',
	povrsina = '',
	popis2001 = '117',
	popis2011 = '95',
	popis2021 = '75',
}

naselje['Q2125765'] = {
	ime = 'Kakinac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '79',
	popis2011 = '78',
	popis2021 = '45',
}

naselje['Q2533982'] = {
	ime = 'Kovačevac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '218',
	popis2011 = '176',
	popis2021 = '125',
}

naselje['Q1946744'] = {
	ime = 'Kraljevac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '477',
	popis2011 = '402',
	popis2021 = '405',
}

naselje['Q3438454'] = {
	ime = 'Lipovčani',
	povrsina = '',
	popis2001 = '65',
	popis2011 = '69',
	popis2021 = '49',
}

naselje['Q3499752'] = {
	ime = 'Podgorci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '486',
	popis2011 = '444',
	popis2021 = '367',
}

naselje['Q636217'] = {
	ime = 'Predavac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1296',
	popis2011 = '1254',
	popis2021 = '1144',
}

naselje['Q2659699'] = {
	ime = 'Prekobrdo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '116',
	popis2011 = '113',
	popis2021 = '93',
}

naselje['Q1287435'] = {
	ime = 'Rovišće',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1272',
	popis2011 = '1196',
	popis2021 = '1033',
}

naselje['Q2797595'] = {
	ime = 'Tuk',
	povrsina = '',
	popis2001 = '416',
	popis2011 = '354',
	popis2021 = '288',
}

naselje['Q2803514'] = {
	ime = 'Žabjak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '457',
	popis2011 = '383',
	popis2021 = '300',
}

return naselje