Modul:Popis stanovništva/DNŽ/Župa dubrovačka

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Brašina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '516',
	popis2011 = '747',
	popis2021 = '793',
}

naselje['QB1'] = {
	ime = 'Buići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '154',
	popis2011 = '359',
	popis2021 = '356',
}

naselje['QB2'] = {
	ime = 'Čelopeci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '191',
	popis2011 = '453',
	popis2021 = '497',
}

naselje['QB3'] = {
	ime = 'Čibača',
	povrsina = '',
	popis2001 = '269',
	popis2011 = '1953',
	popis2021 = '2039',
}

naselje['QB4'] = {
	ime = 'Donji Brgat',
	povrsina = '',
	popis2001 = '425',
	popis2011 = '152',
	popis2021 = '133',
}

naselje['QB5'] = {
	ime = 'Gornji Brgat',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1622',
	popis2011 = '199',
	popis2021 = '178',
}

naselje['QB6'] = {
	ime = 'Grbavac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '102',
	popis2011 = '100',
	popis2021 = '89',
}

naselje['QB7'] = {
	ime = 'Kupari',
	povrsina = '',
	popis2001 = '553',
	popis2011 = '808',
	popis2021 = '950',
}

naselje['QB8'] = {
	ime = 'Makoše',
	povrsina = '',
	popis2001 = '159',
	popis2011 = '168',
	popis2021 = '166',
}

naselje['QB9'] = {
	ime = 'Mandaljena',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '348',
	popis2021 = '361',
}

naselje['QB10'] = {
	ime = 'Martinovići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '102',
	popis2011 = '126',
	popis2021 = '111',
}

naselje['QB11'] = {
	ime = 'Mlini',
	povrsina = '',
	popis2001 = '834',
	popis2011 = '943',
	popis2021 = '933',
}

naselje['QB12'] = {
	ime = 'Petrača',
	povrsina = '',
	popis2001 = '603',
	popis2011 = '806',
	popis2021 = '953',
}

naselje['QB13'] = {
	ime = 'Plat',
	povrsina = '',
	popis2001 = '268',
	popis2011 = '302',
	popis2021 = '313',
}

naselje['QB14'] = {
	ime = 'Soline',
	povrsina = '',
	popis2001 = '229',
	popis2011 = '268',
	popis2021 = '273',
}

naselje['QB15'] = {
	ime = 'Srebreno',
	povrsina = '',
	popis2001 = '546',
	popis2011 = '428',
	popis2021 = '382',
}

naselje['QB16'] = {
	ime = 'Zavrelje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '90',
	popis2011 = '171',
	popis2021 = '178',
}

return naselje