Modul:Popis stanovništva/DNŽ/Ploče

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Baćina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '578',
	popis2011 = '572',
	popis2021 = '513',
}

naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Banja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '188',
	popis2011 = '173',
	popis2021 = '153',
}

naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Komin',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1303',
	popis2011 = '1243',
	popis2021 = '941',
}

naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Peračko Blato',
	povrsina = '',
	popis2001 = '280',
	popis2011 = '288',
	popis2021 = '280',
}

naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Plina Jezero',
	povrsina = '',
	popis2001 = '35',
	popis2011 = '44',
	popis2021 = '32',
}

naselje['QB5'] =  {
	ime = 'Ploče',
	povrsina = '',
	popis2001 = '6537',
	popis2011 = '6013',
	popis2021 = '4711',
}

naselje['QB6'] =  {
	ime = 'Rogotin',
	povrsina = '',
	popis2001 = '747',
	popis2011 = '665',
	popis2021 = '574',
}

naselje['QB7'] =  {
	ime = 'Staševica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '918',
	popis2011 = '902',
	popis2021 = '822',
}

naselje['QB8'] =  {
	ime = 'Šarić Struga',
	povrsina = '',
	popis2001 = '248',
	popis2011 = '235',
	popis2021 = '194',
}

return naselje