Modul:Popis stanovništva/ISŽ/Gračišće

local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Batlug',
	povrsina = '',
	popis2001 = '142',
	popis2011 = '127',
	popis2021 = '119',
}

naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Bazgalji',
	povrsina = '',
	popis2001 = '233',
	popis2011 = '245',
	popis2021 = '230',
}

naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Gračišće',
	povrsina = '',
	popis2001 = '467',
	popis2011 = '466',
	popis2021 = '418',
}

naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Jakačići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '152',
	popis2011 = '143',
	popis2021 = '126',
}

naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Mandalenčići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '255',
	popis2011 = '291',
	popis2021 = '285',
}

naselje['QB5'] =  {
	ime = 'Milotski Breg',
	povrsina = '',
	popis2001 = '113',
	popis2011 = '93',
	popis2021 = '89',
}

naselje['QB6'] =  {
	ime = 'Škopljak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '71',
	popis2011 = '54',
	popis2021 = '45',
}

return naselje