Modul:Popis stanovništva/ISŽ/Lanišće

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Brest',
	povrsina = '',
	popis2001 = '48',
	popis2011 = '39',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB1'] = {
	ime = 'Brgudac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '12',
	popis2011 = '14',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB2'] = {
	ime = 'Dane',
	povrsina = '',
	popis2001 = '12',
	popis2011 = '9',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB3'] = {
	ime = 'Jelovice',
	povrsina = '',
	popis2001 = '19',
	popis2011 = '17',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB4'] = {
	ime = 'Klenovšćak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '6',
	popis2011 = '6',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB5'] = {
	ime = 'Kropinjak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '11',
	popis2011 = '4',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB6'] = {
	ime = 'Lanišće',
	povrsina = '',
	popis2001 = '94',
	popis2011 = '88',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB7'] = {
	ime = 'Podgaće',
	povrsina = '',
	popis2001 = '46',
	popis2011 = '52',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB8'] = {
	ime = 'Prapoće',
	povrsina = '',
	popis2001 = '32',
	popis2011 = '28',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB9'] = {
	ime = 'Račja Vas',
	povrsina = '',
	popis2001 = '34',
	popis2011 = '25',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB10'] = {
	ime = 'Rašpor',
	povrsina = '',
	popis2001 = '17',
	popis2011 = '3',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB11'] = {
	ime = 'Slum',
	povrsina = '',
	popis2001 = '31',
	popis2011 = '24',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB12'] = {
	ime = 'Trstenik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '4',
	popis2011 = '4',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB13'] = {
	ime = 'Vodice',
	povrsina = '',
	popis2001 = '32',
	popis2011 = '16',
	popis2021 = '',
}

return naselje