Modul:Popis stanovništva/ISŽ/Vrsar - Orsera

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Begi',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '31',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Bralići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '24',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Delići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '21',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Flengi',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '154',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Gradina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '49',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB5'] =  {
	ime = 'Kloštar',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '40',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB6'] =  {
	ime = 'Kontešići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '6',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB7'] =  {
	ime = 'Marasi',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '66',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB8'] =  {
	ime = 'Vrsar - Orsera',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1872',
	popis2011 = '1771',
	popis2021 = '',
}

return naselje