Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Lasinja

local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Banski Kovačevac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '274',
	popis2011 = '120',
	popis2021 = '83',
}

naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Crna Draga',
	povrsina = '',
	popis2001 = '180',
	popis2011 = '136',
	popis2021 = '114',
}

naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Desni Štefanki',
	povrsina = '',
	popis2001 = '357',
	popis2011 = '265',
	popis2021 = '211',
}

naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Desno Sredičko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '228',
	popis2011 = '213',
	popis2021 = '156',
}

naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Lasinja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '579',
	popis2011 = '573',
	popis2021 = '542',
}

naselje['QB5'] =  {
	ime = 'Novo Selo Lasinjsko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '93',
	popis2011 = '108',
	popis2021 = '62',
}

naselje['QB6'] =  {
	ime = 'Prkos Lasinjski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '38',
	popis2011 = '52',
	popis2021 = '48',
}

naselje['QB7'] =  {
	ime = 'Sjeničak Lasinjski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '189',
	popis2011 = '157',
	popis2021 = '106',
}

return naselje