Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Ozalj

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Badovinci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '31',
	popis2011 = '23',
	popis2021 = '23',
}

naselje['QB1'] = {
	ime = 'Belinsko Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '13',
	popis2011 = '1',
	popis2021 = '2',
}

naselje['QB2'] = {
	ime = 'Belošići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '43',
	popis2011 = '25',
	popis2021 = '23',
}

naselje['QB3'] = {
	ime = 'Boševci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '80',
	popis2011 = '64',
	popis2021 = '62',
}

naselje['QB4'] = {
	ime = 'Brašljevica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '54',
	popis2011 = '33',
	popis2021 = '26',
}

naselje['QB5'] = {
	ime = 'Bratovanci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '67',
	popis2011 = '60',
	popis2021 = '44',
}

naselje['QB6'] = {
	ime = 'Brezje Vivodinsko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '20',
	popis2011 = '8',
	popis2021 = '6',
}

naselje['QB7'] = {
	ime = 'Breznik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '11',
	popis2011 = '6',
	popis2021 = '5',
}

naselje['QB8'] = {
	ime = 'Brezovica Žumberačka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '32',
	popis2011 = '19',
	popis2021 = '17',
}

naselje['QB9'] = {
	ime = 'Budim Vivodinski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '21',
	popis2011 = '15',
	popis2021 = '10',
}

naselje['QB10'] = {
	ime = 'Bulići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '4',
	popis2011 = '2',
	popis2021 = '3',
}

naselje['QB11'] = {
	ime = 'Cerje Vivodinsko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '21',
	popis2011 = '22',
	popis2021 = '22',
}

naselje['QB12'] = {
	ime = 'Cvetišće',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB13'] = {
	ime = 'Dančulovići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '42',
	popis2011 = '24',
	popis2021 = '19',
}

naselje['QB14'] = {
	ime = 'Dojutrovica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '37',
	popis2011 = '37',
	popis2021 = '28',
}

naselje['QB15'] = {
	ime = 'Doljani Žumberački',
	povrsina = '',
	popis2001 = '25',
	popis2011 = '21',
	popis2021 = '14',
}

naselje['QB16'] = {
	ime = 'Donji Lović',
	povrsina = '',
	popis2001 = '21',
	popis2011 = '20',
	popis2021 = '11',
}

naselje['QB17'] = {
	ime = 'Donji Oštri Vrh Ozaljski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '70',
	popis2011 = '47',
	popis2021 = '45',
}

naselje['QB18'] = {
	ime = 'Dragoševci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '12',
	popis2011 = '7',
	popis2021 = '9',
}

naselje['QB19'] = {
	ime = 'Dučići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '27',
	popis2011 = '21',
	popis2021 = '29',
}

naselje['QB20'] = {
	ime = 'Durlinci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '89',
	popis2011 = '90',
	popis2021 = '69',
}

naselje['QB21'] = {
	ime = 'Dvorišće Ozaljsko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '48',
	popis2011 = '49',
	popis2021 = '39',
}

naselje['QB22'] = {
	ime = 'Dvorište Vivodinsko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '42',
	popis2011 = '27',
	popis2021 = '22',
}

naselje['QB23'] = {
	ime = 'Ferenci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '65',
	popis2011 = '51',
	popis2021 = '37',
}

naselje['QB24'] = {
	ime = 'Fratrovci Ozaljski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '66',
	popis2011 = '48',
	popis2021 = '20',
}

naselje['QB25'] = {
	ime = 'Furjanići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '41',
	popis2011 = '32',
	popis2021 = '29',
}

naselje['QB26'] = {
	ime = 'Galezova Draga',
	povrsina = '',
	popis2001 = '25',
	popis2011 = '27',
	popis2021 = '25',
}

naselje['QB27'] = {
	ime = 'Galin',
	povrsina = '',
	popis2001 = '7',
	popis2011 = '4',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB28'] = {
	ime = 'Goleši Žumberački',
	povrsina = '',
	popis2001 = '4',
	popis2011 = '4',
	popis2021 = '2',
}

naselje['QB29'] = {
	ime = 'Goli Vrh Ozaljski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '4',
	popis2011 = '6',
	popis2021 = '6',
}

naselje['QB30'] = {
	ime = 'Gorniki Vivodinski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '47',
	popis2011 = '34',
	popis2021 = '22',
}

naselje['QB31'] = {
	ime = 'Gornje Pokupje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '190',
	popis2011 = '160',
	popis2021 = '150',
}

naselje['QB32'] = {
	ime = 'Gornji Lović',
	povrsina = '',
	popis2001 = '53',
	popis2011 = '41',
	popis2021 = '27',
}

naselje['QB33'] = {
	ime = 'Gornji Oštri Vrh Ozaljski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '9',
	popis2011 = '6',
	popis2021 = '9',
}

naselje['QB34'] = {
	ime = 'Goršćaki Ozaljski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '15',
	popis2011 = '11',
	popis2021 = '11',
}

naselje['QB35'] = {
	ime = 'Grandić Breg',
	povrsina = '',
	popis2001 = '47',
	popis2011 = '37',
	popis2021 = '37',
}

naselje['QB36'] = {
	ime = 'Grdun',
	povrsina = '',
	popis2001 = '160',
	popis2011 = '136',
	popis2021 = '118',
}

naselje['QB37'] = {
	ime = 'Gudalji',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB38'] = {
	ime = 'Hodinci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '28',
	popis2011 = '31',
	popis2021 = '29',
}

naselje['QB39'] = {
	ime = 'Hrastovica Vivodinska',
	povrsina = '',
	popis2001 = '-',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB40'] = {
	ime = 'Ilovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '55',
	popis2011 = '35',
	popis2021 = '42',
}

naselje['QB41'] = {
	ime = 'Jaškovo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '516',
	popis2011 = '490',
	popis2021 = '385',
}

naselje['QB42'] = {
	ime = 'Kamenci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB43'] = {
	ime = 'Kašt',
	povrsina = '',
	popis2001 = '78',
	popis2011 = '45',
	popis2021 = '32',
}

naselje['QB44'] = {
	ime = 'Keseri',
	povrsina = '',
	popis2001 = '9',
	popis2011 = '5',
	popis2021 = '1',
}

naselje['QB45'] = {
	ime = 'Kuljaji',
	povrsina = '',
	popis2001 = '12',
	popis2011 = '11',
	popis2021 = '6',
}

naselje['QB46'] = {
	ime = 'Kunčani',
	povrsina = '',
	popis2001 = '-',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB47'] = {
	ime = 'Levkušje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '198',
	popis2011 = '194',
	popis2021 = '171',
}

naselje['QB48'] = {
	ime = 'Liješće',
	povrsina = '',
	popis2001 = '51',
	popis2011 = '37',
	popis2021 = '28',
}

naselje['QB49'] = {
	ime = 'Lović Prekriški',
	povrsina = '',
	popis2001 = '85',
	popis2011 = '72',
	popis2021 = '47',
}

naselje['QB50'] = {
	ime = 'Lukšići Ozaljski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '52',
	popis2011 = '46',
	popis2021 = '46',
}

naselje['QB51'] = {
	ime = 'Lukunić Draga',
	povrsina = '',
	popis2001 = '34',
	popis2011 = '24',
	popis2021 = '20',
}

naselje['QB52'] = {
	ime = 'Mali Erjavec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '203',
	popis2011 = '154',
	popis2021 = '129',
}

naselje['QB53'] = {
	ime = 'Malinci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '-',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB54'] = {
	ime = 'Novaki Ozaljski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '63',
	popis2011 = '61',
	popis2021 = '54',
}

naselje['QB55'] = {
	ime = 'Obrež Vivodinski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '97',
	popis2011 = '84',
	popis2021 = '75',
}

naselje['QB56'] = {
	ime = 'Ozalj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1164',
	popis2011 = '1181',
	popis2021 = '1053',
}

naselje['QB57'] = {
	ime = 'Pećarići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '5',
	popis2011 = '2',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB58'] = {
	ime = 'Petruš Vrh',
	povrsina = '',
	popis2001 = '14',
	popis2011 = '10',
	popis2021 = '5',
}

naselje['QB59'] = {
	ime = 'Pilatovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '31',
	popis2011 = '22',
	popis2021 = '19',
}

naselje['QB60'] = {
	ime = 'Podbrežje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '332',
	popis2011 = '321',
	popis2021 = '258',
}

naselje['QB61'] = {
	ime = 'Podgraj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '135',
	popis2011 = '113',
	popis2021 = '135',
}

naselje['QB62'] = {
	ime = 'Police Pirišće',
	povrsina = '',
	popis2001 = '81',
	popis2011 = '81',
	popis2021 = '74',
}

naselje['QB63'] = {
	ime = 'Polje Ozaljsko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '324',
	popis2011 = '267',
	popis2021 = '221',
}

naselje['QB64'] = {
	ime = 'Popovići Žumberački',
	povrsina = '',
	popis2001 = '-',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB65'] = {
	ime = 'Požun',
	povrsina = '',
	popis2001 = '50',
	popis2011 = '35',
	popis2021 = '34',
}

naselje['QB66'] = {
	ime = 'Radatovići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '26',
	popis2011 = '22',
	popis2021 = '15',
}

naselje['QB67'] = {
	ime = 'Radina Vas',
	povrsina = '',
	popis2001 = '7',
	popis2011 = '7',
	popis2021 = '4',
}

naselje['QB68'] = {
	ime = 'Rajakovići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '-',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB69'] = {
	ime = 'Rujevo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '13',
	popis2011 = '11',
	popis2021 = '10',
}

naselje['QB70'] = {
	ime = 'Sekulići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '8',
	popis2011 = '4',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB71'] = {
	ime = 'Slapno',
	povrsina = '',
	popis2001 = '339',
	popis2011 = '275',
	popis2021 = '241',
}

naselje['QB72'] = {
	ime = 'Soldatići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '23',
	popis2011 = '20',
	popis2021 = '15',
}

naselje['QB73'] = {
	ime = 'Sršići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '9',
	popis2011 = '6',
	popis2021 = '3',
}

naselje['QB74'] = {
	ime = 'Stojavnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '49',
	popis2011 = '26',
	popis2021 = '21',
}

naselje['QB75'] = {
	ime = 'Svetice',
	povrsina = '',
	popis2001 = '31',
	popis2011 = '21',
	popis2021 = '17',
}

naselje['QB76'] = {
	ime = 'Svetičko Hrašće',
	povrsina = '',
	popis2001 = '150',
	popis2011 = '127',
	popis2021 = '108',
}

naselje['QB77'] = {
	ime = 'Šiljki',
	povrsina = '',
	popis2001 = '10',
	popis2011 = '5',
	popis2021 = '5',
}

naselje['QB78'] = {
	ime = 'Škaljevica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '78',
	popis2011 = '59',
	popis2021 = '68',
}

naselje['QB79'] = {
	ime = 'Tomašnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '195',
	popis2011 = '158',
	popis2021 = '138',
}

naselje['QB80'] = {
	ime = 'Trešćerovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '108',
	popis2011 = '84',
	popis2021 = '18',
}

naselje['QB81'] = {
	ime = 'Trg',
	povrsina = '',
	popis2001 = '287',
	popis2011 = '195',
	popis2021 = '169',
}

naselje['QB82'] = {
	ime = 'Varaštovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '18',
	popis2011 = '11',
	popis2021 = '7',
}

naselje['QB83'] = {
	ime = 'Veliki Erjavec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '29',
	popis2011 = '13',
	popis2021 = '11',
}

naselje['QB84'] = {
	ime = 'Vini Vrh',
	povrsina = '',
	popis2001 = '9',
	popis2011 = '4',
	popis2021 = '2',
}

naselje['QB85'] = {
	ime = 'Vivodina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '75',
	popis2011 = '87',
	popis2021 = '75',
}

naselje['QB86'] = {
	ime = 'Vrbanska Draga',
	povrsina = '',
	popis2001 = '36',
	popis2011 = '20',
	popis2021 = '18',
}

naselje['QB87'] = {
	ime = 'Vrhovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '372',
	popis2011 = '354',
	popis2021 = '307',
}

naselje['QB88'] = {
	ime = 'Vrhovački Sopot',
	povrsina = '',
	popis2001 = '87',
	popis2011 = '89',
	popis2021 = '90',
}

naselje['QB89'] = {
	ime = 'Vrškovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '145',
	popis2011 = '123',
	popis2021 = '117',
}

naselje['QB90'] = {
	ime = 'Vuketić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '28',
	popis2011 = '22',
	popis2021 = '16',
}

naselje['QB91'] = {
	ime = 'Vuksani',
	povrsina = '',
	popis2001 = '5',
	popis2011 = '9',
	popis2021 = '10',
}

naselje['QB92'] = {
	ime = 'Zajačko Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '200',
	popis2011 = '164',
	popis2021 = '161',
}

naselje['QB93'] = {
	ime = 'Zaluka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '58',
	popis2011 = '34',
	popis2021 = '18',
}

naselje['QB94'] = {
	ime = 'Zorkovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '228',
	popis2011 = '209',
	popis2021 = '193',
}

naselje['QB95'] = {
	ime = 'Zorkovac na Kupi',
	povrsina = '',
	popis2001 = '121',
	popis2011 = '103',
	popis2021 = '81',
}

naselje['QB96'] = {
	ime = 'Zorkovac Vivodinski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '22',
	popis2011 = '16',
	popis2021 = '14',
}

return naselje