Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Slunj

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Arapovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '11',
	popis2011 = '4',
	popis2021 = '1',
}

naselje['QB1'] = {
	ime = 'Bandino Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '7',
	popis2011 = '6',
	popis2021 = '1',
}

naselje['QB2'] = {
	ime = 'Blagaj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '38',
	popis2011 = '27',
	popis2021 = '24',
}

naselje['QB3'] = {
	ime = 'Bukovac Perjasički',
	povrsina = '',
	popis2001 = '10',
	popis2011 = '3',
	popis2021 = '1',
}

naselje['QB4'] = {
	ime = 'Crno Vrelo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '10',
	popis2011 = '7',
	popis2021 = '6',
}

naselje['QB5'] = {
	ime = 'Cvijanović Brdo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '-',
	popis2011 = '2',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB6'] = {
	ime = 'Cvitović',
	povrsina = '',
	popis2001 = '362',
	popis2011 = '279',
	popis2021 = '234',
}

naselje['QB7'] = {
	ime = 'Čamerovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '78',
	popis2011 = '57',
	popis2021 = '34',
}

naselje['QB8'] = {
	ime = 'Donja Glina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '39',
	popis2011 = '28',
	popis2021 = '15',
}

naselje['QB9'] = {
	ime = 'Donja Visočka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '12',
	popis2011 = '9',
	popis2021 = '4',
}

naselje['QB10'] = {
	ime = 'Donje Primišlje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '36',
	popis2011 = '35',
	popis2021 = '22',
}

naselje['QB11'] = {
	ime = 'Donje Taborište',
	povrsina = '',
	popis2001 = '202',
	popis2011 = '200',
	popis2021 = '181',
}

naselje['QB12'] = {
	ime = 'Donji Cerovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '131',
	popis2011 = '129',
	popis2021 = '116',
}

naselje['QB13'] = {
	ime = 'Donji Furjan',
	povrsina = '',
	popis2001 = '117',
	popis2011 = '59',
	popis2021 = '39',
}

naselje['QB14'] = {
	ime = 'Donji Kremen',
	povrsina = '',
	popis2001 = '45',
	popis2011 = '47',
	popis2021 = '42',
}

naselje['QB15'] = {
	ime = 'Donji Lađevac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '85',
	popis2011 = '46',
	popis2021 = '34',
}

naselje['QB16'] = {
	ime = 'Donji Nikšić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '243',
	popis2011 = '204',
	popis2021 = '171',
}

naselje['QB17'] = {
	ime = 'Donji Poloj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '17',
	popis2011 = '11',
	popis2021 = '8',
}

naselje['QB18'] = {
	ime = 'Donji Popovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '26',
	popis2011 = '20',
	popis2021 = '12',
}

naselje['QB19'] = {
	ime = 'Dubrave',
	povrsina = '',
	popis2001 = '45',
	popis2011 = '21',
	popis2021 = '6',
}

naselje['QB20'] = {
	ime = 'Glinsko Vrelo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '59',
	popis2011 = '43',
	popis2021 = '39',
}

naselje['QB21'] = {
	ime = 'Gornja Glina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '295',
	popis2011 = '144',
	popis2021 = '106',
}

naselje['QB22'] = {
	ime = 'Gornja Visočka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '10',
	popis2011 = '16',
	popis2021 = '5',
}

naselje['QB23'] = {
	ime = 'Gornje Primišlje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '18',
	popis2011 = '13',
	popis2021 = '7',
}

naselje['QB24'] = {
	ime = 'Gornje Taborište',
	povrsina = '',
	popis2001 = '231',
	popis2011 = '227',
	popis2021 = '205',
}

naselje['QB25'] = {
	ime = 'Gornji Cerovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '112',
	popis2011 = '94',
	popis2021 = '83',
}

naselje['QB26'] = {
	ime = 'Gornji Furjan',
	povrsina = '',
	popis2001 = '132',
	popis2011 = '85',
	popis2021 = '57',
}

naselje['QB27'] = {
	ime = 'Gornji Kremen',
	povrsina = '',
	popis2001 = '91',
	popis2011 = '65',
	popis2021 = '40',
}

naselje['QB28'] = {
	ime = 'Gornji Lađevac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '76',
	popis2011 = '58',
	popis2021 = '45',
}

naselje['QB29'] = {
	ime = 'Gornji Nikšić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '65',
	popis2011 = '47',
	popis2021 = '49',
}

naselje['QB30'] = {
	ime = 'Gornji Popovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '181',
	popis2011 = '176',
	popis2021 = '146',
}

naselje['QB31'] = {
	ime = 'Grobnik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '28',
	popis2011 = '20',
	popis2021 = '10',
}

naselje['QB32'] = {
	ime = 'Jame',
	povrsina = '',
	popis2001 = '57',
	popis2011 = '28',
	popis2021 = '21',
}

naselje['QB33'] = {
	ime = 'Klanac Perjasički',
	povrsina = '',
	popis2001 = '13',
	popis2011 = '6',
	popis2021 = '5',
}

naselje['QB34'] = {
	ime = 'Kosa',
	povrsina = '',
	popis2001 = '14',
	popis2011 = '15',
	popis2021 = '10',
}

naselje['QB35'] = {
	ime = 'Kosijer Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3',
	popis2011 = '5',
	popis2021 = '4',
}

naselje['QB36'] = {
	ime = 'Kutanja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1',
	popis2011 = '2',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB37'] = {
	ime = 'Kuzma Perjasička',
	povrsina = '',
	popis2001 = '23',
	popis2011 = '11',
	popis2021 = '4',
}

naselje['QB38'] = {
	ime = 'Lađevačko Selište',
	povrsina = '',
	popis2001 = '67',
	popis2011 = '11',
	popis2021 = '6',
}

naselje['QB39'] = {
	ime = 'Lapovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '41',
	popis2011 = '35',
	popis2021 = '6',
}

naselje['QB40'] = {
	ime = 'Lumbardenik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '145',
	popis2011 = '141',
	popis2021 = '132',
}

naselje['QB41'] = {
	ime = 'Mali Vuković',
	povrsina = '',
	popis2001 = '125',
	popis2011 = '115',
	popis2021 = '74',
}

naselje['QB42'] = {
	ime = 'Marindolsko Brdo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '65',
	popis2011 = '59',
	popis2021 = '49',
}

naselje['QB43'] = {
	ime = 'Miljevac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '13',
	popis2011 = '10',
	popis2021 = '10',
}

naselje['QB44'] = {
	ime = 'Mjesto Primišlje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '9',
	popis2011 = '49',
	popis2021 = '39',
}

naselje['QB45'] = {
	ime = 'Novo Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '85',
	popis2011 = '68',
	popis2021 = '52',
}

naselje['QB46'] = {
	ime = 'Pavlovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '33',
	popis2011 = '35',
	popis2021 = '19',
}

naselje['QB47'] = {
	ime = 'Podmelnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '238',
	popis2011 = '199',
	popis2021 = '155',
}

naselje['QB48'] = {
	ime = 'Polje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '48',
	popis2011 = '29',
	popis2021 = '28',
}

naselje['QB49'] = {
	ime = 'Rabinja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '-',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB50'] = {
	ime = 'Rastoke',
	povrsina = '',
	popis2001 = '65',
	popis2011 = '50',
	popis2021 = '46',
}

naselje['QB51'] = {
	ime = 'Salopek Luke',
	povrsina = '',
	popis2001 = '21',
	popis2011 = '17',
	popis2021 = '9',
}

naselje['QB52'] = {
	ime = 'Sastavak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '23',
	popis2011 = '14',
	popis2021 = '10',
}

naselje['QB53'] = {
	ime = 'Slunj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1776',
	popis2011 = '1674',
	popis2021 = '1576',
}

naselje['QB54'] = {
	ime = 'Slunjčica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '9',
	popis2011 = '7',
	popis2021 = '3',
}

naselje['QB55'] = {
	ime = 'Snos',
	povrsina = '',
	popis2001 = '8',
	popis2011 = '8',
	popis2021 = '4',
}

naselje['QB56'] = {
	ime = 'Sparednjak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '6',
	popis2011 = '3',
	popis2021 = '2',
}

naselje['QB57'] = {
	ime = 'Stojmerić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '12',
	popis2011 = '3',
	popis2021 = '1',
}

naselje['QB58'] = {
	ime = 'Šlivnjak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '45',
	popis2011 = '17',
	popis2021 = '12',
}

naselje['QB59'] = {
	ime = 'Točak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '60',
	popis2011 = '70',
	popis2021 = '57',
}

naselje['QB60'] = {
	ime = 'Tržić Primišljanski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '25',
	popis2011 = '20',
	popis2021 = '9',
}

naselje['QB61'] = {
	ime = 'Veljun',
	povrsina = '',
	popis2001 = '114',
	popis2011 = '112',
	popis2021 = '90',
}

naselje['QB62'] = {
	ime = 'Veljunska Glina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '20',
	popis2011 = '17',
	popis2021 = '5',
}

naselje['QB63'] = {
	ime = 'Veljunski Ponorac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '11',
	popis2011 = '12',
	popis2021 = '11',
}

naselje['QB64'] = {
	ime = 'Videkić Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '75',
	popis2011 = '21',
	popis2021 = '14',
}

naselje['QB65'] = {
	ime = 'Zapoljak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '12',
	popis2011 = '8',
	popis2021 = '1',
}

naselje['QB66'] = {
	ime = 'Zečev Varoš',
	povrsina = '',
	popis2001 = '22',
	popis2011 = '23',
	popis2021 = '17',
}

return naselje