Modul:Popis stanovništva/KZŽ/Zlatar

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Belec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '370',
	popis2011 = '356',
	popis2021 = '316',
}

naselje['QB1'] = {
	ime = 'Borkovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '246',
	popis2011 = '225',
	popis2021 = '205',
}

naselje['QB2'] = {
	ime = 'Cetinovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '122',
	popis2011 = '129',
	popis2021 = '115',
}

naselje['QB3'] = {
	ime = 'Donja Batina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '439',
	popis2011 = '374',
	popis2021 = '310',
}

naselje['QB4'] = {
	ime = 'Donja Selnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '241',
	popis2011 = '196',
	popis2021 = '151',
}

naselje['QB5'] = {
	ime = 'Ervenik Zlatarski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '47',
	popis2011 = '35',
	popis2021 = '23',
}

naselje['QB6'] = {
	ime = 'Gornja Batina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '260',
	popis2011 = '238',
	popis2021 = '207',
}

naselje['QB7'] = {
	ime = 'Gornja Selnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '246',
	popis2011 = '201',
	popis2021 = '164',
}

naselje['QB8'] = {
	ime = 'Juranšćina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '192',
	popis2011 = '193',
	popis2021 = '162',
}

naselje['QB9'] = {
	ime = 'Ladislavec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '149',
	popis2011 = '144',
	popis2021 = '160',
}

naselje['QB10'] = {
	ime = 'Martinšćina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '471',
	popis2011 = '375',
	popis2021 = '340',
}

naselje['QB11'] = {
	ime = 'Petruševec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '153',
	popis2011 = '135',
	popis2021 = '114',
}

naselje['QB12'] = {
	ime = 'Ratkovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '130',
	popis2011 = '105',
	popis2021 = '98',
}

naselje['QB13'] = {
	ime = 'Repno',
	povrsina = '',
	popis2001 = '257',
	popis2011 = '231',
	popis2021 = '190',
}

naselje['QB14'] = {
	ime = 'Šćrbinec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '18',
	popis2011 = '11',
	popis2021 = '9',
}

naselje['QB15'] = {
	ime = 'Vižanovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '177',
	popis2011 = '156',
	popis2021 = '111',
}

naselje['QB16'] = {
	ime = 'Završje Belečko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '65',
	popis2011 = '62',
	popis2021 = '56',
}

naselje['QB17'] = {
	ime = 'Zlatar',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2889',
	popis2011 = '2906',
	popis2021 = '2825',
}

naselje['QB18'] = {
	ime = 'Znož',
	povrsina = '',
	popis2001 = '34',
	popis2011 = '24',
	popis2021 = '18',
}

return naselje