Modul:Popis stanovništva/LSŽ/Senj

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Alan',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '17',
	popis2021 = '11',
}

naselje['QB1'] = {
	ime = 'Biljevine',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '51',
	popis2021 = '42',
}

naselje['QB2'] = {
	ime = 'Bunica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '85',
	popis2021 = '66',
}

naselje['QB3'] = {
	ime = 'Crni Kal',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '72',
	popis2021 = '61',
}

naselje['QB4'] = {
	ime = 'Jablanac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '83',
	popis2021 = '53',
}

naselje['QB5'] = {
	ime = 'Klada',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '39',
	popis2021 = '35',
}

naselje['QB6'] = {
	ime = 'Krasno',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '476',
	popis2021 = '385',
}

naselje['QB7'] = {
	ime = 'Krivi Put',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '33',
	popis2021 = '39',
}

naselje['QB8'] = {
	ime = 'Lukovo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '36',
	popis2021 = '26',
}

naselje['QB9'] = {
	ime = 'Melnice',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '57',
	popis2021 = '41',
}

naselje['QB10'] = {
	ime = 'Mrzli Dol',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '28',
	popis2021 = '23',
}

naselje['QB11'] = {
	ime = 'Pijavica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '262',
	popis2021 = '23',
}

naselje['QB12'] = {
	ime = 'Podbilo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '25',
	popis2021 = '20',
}

naselje['QB13'] = {
	ime = 'Prizna',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '45',
	popis2021 = '27',
}

naselje['QB14'] = {
	ime = 'Senj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '4810',
	popis2021 = '4164',
}

naselje['QB15'] = {
	ime = 'Senjska Draga',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '85',
	popis2021 = '78',
}

naselje['QB16'] = {
	ime = 'Starigrad',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '15',
	popis2021 = '21',
}

naselje['QB17'] = {
	ime = 'Stinica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '73',
	popis2021 = '61',
}

naselje['QB18'] = {
	ime = 'Stolac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '41',
	popis2021 = '43',
}

naselje['QB19'] = {
	ime = 'Sveta Jelena',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '16',
	popis2021 = '22',
}

naselje['QB20'] = {
	ime = 'Sveti Juraj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '599',
	popis2021 = '542',
}

naselje['QB21'] = {
	ime = 'Velike Brisnice',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB22'] = {
	ime = 'Veljun Primorski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '70',
	popis2021 = '57',
}

naselje['QB23'] = {
	ime = 'Volarice',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '86',
	popis2021 = '66',
}

naselje['QB24'] = {
	ime = 'Vrataruša',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '11',
	popis2021 = '5',
}

naselje['QB25'] = {
	ime = 'Vratnik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '59',
	popis2021 = '56',
}

naselje['QB26'] = {
	ime = 'Vrzići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '8',
	popis2021 = '6',
}

return naselje