Modul:Popis stanovništva/OBŽ/Đakovo

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Budrovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1419',
	popis2011 = '1260',
	popis2021 = '1107',
}

naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Đakovo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '20912',
	popis2011 = '19491',
	popis2021 = '16875',
}

naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Đurđanci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '574',
	popis2011 = '425',
	popis2021 = '370',
}

naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Ivanovci Gorjanski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '825',
	popis2011 = '580',
	popis2021 = '503',
}

naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Kuševac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '953',
	popis2011 = '1028',
	popis2021 = '897',
}

naselje['QB5'] =  {
	ime = 'Novi Perkovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '306',
	popis2011 = '246',
	popis2021 = '180',
}

naselje['QB6'] =  {
	ime = 'Piškorevci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2019',
	popis2011 = '1907',
	popis2021 = '1434',
}

naselje['QB7'] =  {
	ime = 'Selci Đakovački',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1985',
	popis2011 = '1796',
	popis2021 = '1412',
}

naselje['QB8'] =  {
	ime = 'Široko Polje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1099',
	popis2011 = '1012',
	popis2021 = '799',
}

return naselje