Modul:Popis stanovništva/OBŽ/Đurđenovac

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Beljevina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '810',
	popis2011 = '712',
	popis2021 = '595',
}

naselje['QB1'] = {
	ime = 'Bokšić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '539',
	popis2011 = '433',
	popis2021 = '340',
}

naselje['QB2'] = {
	ime = 'Bokšić Lug',
	povrsina = '',
	popis2001 = '307',
	popis2011 = '259',
	popis2021 = '209',
}

naselje['QB3'] = {
	ime = 'Đurđenovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3472',
	popis2011 = '2944',
	popis2021 = '2318',
}

naselje['QB4'] = {
	ime = 'Gabrilovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '95',
	popis2011 = '63',
	popis2021 = '57',
}

naselje['QB5'] = {
	ime = 'Klokočevci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '469',
	popis2011 = '428',
	popis2021 = '344',
}

naselje['QB6'] = {
	ime = 'Krčevina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '135',
	popis2011 = '115',
	popis2021 = '98',
}

naselje['QB7'] = {
	ime = 'Ličko Novo Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '118',
	popis2011 = '96',
	popis2021 = '78',
}

naselje['QB8'] = {
	ime = 'Lipine',
	povrsina = '',
	popis2001 = '94',
	popis2011 = '68',
	popis2021 = '46',
}

naselje['QB9'] = {
	ime = 'Našičko Novo Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '376',
	popis2011 = '344',
	popis2021 = '271',
}

naselje['QB10'] = {
	ime = 'Pribiševci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '446',
	popis2011 = '390',
	popis2021 = '320',
}

naselje['QB11'] = {
	ime = 'Sušine',
	povrsina = '',
	popis2001 = '374',
	popis2011 = '278',
	popis2021 = '202',
}

naselje['QB12'] = {
	ime = 'Šaptinovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '623',
	popis2011 = '543',
	popis2021 = '421',
}

naselje['QB13'] = {
	ime = 'Teodorovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '88',
	popis2011 = '77',
	popis2021 = '33',
}

return naselje