Modul:Popis stanovništva/OBŽ/Bilje

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Bilje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '3613',
	popis2021 = '3163',
}

naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Kopačevo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '559',
	popis2021 = '460',
}

naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Kozjak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '60',
	popis2021 = '22',
}

naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Lug',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '764',
	popis2021 = '602',
}

naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Podunavlje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1',
	popis2021 = '1',
}

naselje['QB5'] =  {
	ime = 'Tikveš',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '10',
	popis2021 = '15',
}

naselje['QB6'] =  {
	ime = 'Vardarac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '630',
	popis2021 = '504',
}

naselje['QB7'] =  {
	ime = 'Zlatna Greda',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '5',
	popis2021 = '5',
}

return naselje