Modul:Popis stanovništva/OBŽ/Bizovac

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Bizovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '2043',
	popis2021 = '1713',
}

naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Brođanci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '547',
	popis2021 = '454',
}

naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Cerovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '24',
	popis2021 = '10',
}

naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Cret Bizovački',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '604',
	popis2021 = '485',
}

naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Habjanovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '460',
	popis2021 = '375',
}

naselje['QB5'] =  {
	ime = 'Novaki Bizovački',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '203',
	popis2021 = '180',
}

naselje['QB6'] =  {
	ime = 'Samatovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '613',
	popis2021 = '509',
}

naselje['QB7'] =  {
	ime = 'Selci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '13',
	popis2021 = '7',
}

return naselje