Modul:Popis stanovništva/OBŽ/Donji Miholjac

local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Donji Miholjac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '6240',
	popis2021 = '5330',
}

naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Golinci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '431',
	popis2021 = '342',
}

naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Miholjački Poreč',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '183',
	popis2021 = '148',
}

naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Podgajci Podravski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '651',
	popis2021 = '543',
}

naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Radikovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '292',
	popis2021 = '246',
}

naselje['QB5'] =  {
	ime = 'Rakitovica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '868',
	popis2021 = '718',
}

naselje['QB6'] =  {
	ime = 'Sveti Đurađ',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '826',
	popis2021 = '704',
}

return naselje