Modul:Popis stanovništva/OBŽ/Petlovac

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Baranjsko Petrovo Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '525',
	popis2021 = '434',
}

naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Luč',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '435',
	popis2021 = '322',
}

naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Novi Bezdan',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '300',
	popis2021 = '262',
}

naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Novo Nevesinje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '63',
	popis2021 = '41',
}

naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Petlovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '714',
	popis2021 = '532',
}

naselje['QB5'] =  {
	ime = 'Sudaraž',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB6'] =  {
	ime = 'Širine',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '58',
	popis2021 = '26',
}

naselje['QB7'] =  {
	ime = 'Torjanci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '267',
	popis2021 = '244',
}

naselje['QB8'] =  {
	ime = 'Zeleno Polje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '43',
	popis2021 = '13',
}

return naselje