Modul:Popis stanovništva/OBŽ/Podravska Moslavina

local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Gezinci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '33',
	popis2021 = '24',
}

naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Krčenik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '334',
	popis2021 = '252',
}

naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Martinci Miholjački',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '37',
	popis2021 = '23',
}

naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Podravska Moslavina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '798',
	popis2021 = '655',
}

return naselje