Modul:Popis stanovništva/PGŽ/Fužine

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Belo Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '50',
	popis2021 = '66',
}
naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Benkovac Fužinski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '33',
	popis2021 = '40',
}
naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Fužine',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '685',
	popis2021 = '597',
}
naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Lič',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '504',
	popis2021 = '446',
}
naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Slavica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '33',
	popis2021 = '35',
}
naselje['QB5'] =  {
	ime = 'Vrata',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '287',
	popis2021 = '210',
}

 return naselje