Modul:Popis stanovništva/PGŽ/Klana

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Breza',
	povrsina = '',
	popis2001 = '53',
	popis2011 = '60',
	popis2021 = '53',
}
naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Klana',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1176',
	popis2011 = '1203',
	popis2021 = '1147',
}
naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Lisac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '107',
	popis2011 = '114',
	popis2021 = '101',
}
naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Studena',
	povrsina = '',
	popis2001 = '409',
	popis2011 = '382',
	popis2021 = '308',
}
naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Škalnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '186',
	popis2011 = '216',
	popis2021 = '236',
}

 return naselje