Modul:Popis stanovništva/PGŽ/Mali Lošinj

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Belej',
	povrsina = '',
	popis2001 = '64',
	popis2011 = '55',
	popis2021 = '40',
}
naselje['QB1'] = {
	ime = 'Ćunski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '150',
	popis2011 = '165',
	popis2021 = '198',
}
naselje['QB2'] = {
	ime = 'Ilovik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '104',
	popis2011 = '85',
	popis2021 = '106',
}
naselje['QB3'] = {
	ime = 'Male Srakane',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2',
	popis2011 = '2',
	popis2021 = '2',
}
naselje['QB4'] = {
	ime = 'Mali Lošinj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '6296',
	popis2011 = '6091',
	popis2021 = '5561',
}
naselje['QB5'] = {
	ime = 'Nerezine',
	povrsina = '',
	popis2001 = '371',
	popis2011 = '353',
	popis2021 = '397',
}
naselje['QB6'] = {
	ime = 'Osor',
	povrsina = '',
	popis2001 = '73',
	popis2011 = '60',
	popis2021 = '26',
}
naselje['QB7'] = {
	ime = 'Punta Križa',
	povrsina = '',
	popis2001 = '61',
	popis2011 = '63',
	popis2021 = '46',
}
naselje['QB8'] = {
	ime = 'Susak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '188',
	popis2011 = '151',
	popis2021 = '139',
}
naselje['QB9'] = {
	ime = 'Sveti Jakov',
	povrsina = '',
	popis2001 = '37',
	popis2011 = '77',
	popis2021 = '74',
}
naselje['QB10'] = {
	ime = 'Unije',
	povrsina = '',
	popis2001 = '90',
	popis2011 = '88',
	popis2021 = '66',
}
naselje['QB11'] = {
	ime = 'Ustrine',
	povrsina = '',
	popis2001 = '27',
	popis2011 = '22',
	popis2021 = '21',
}
naselje['QB12'] = {
	ime = 'Vele Srakane',
	povrsina = '',
	popis2001 = '8',
	popis2011 = '3',
	popis2021 = '4',
}
naselje['QB13'] = {
	ime = 'Veli Lošinj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '917',
	popis2011 = '901',
	popis2021 = '857',
}

 return naselje