Modul:Popis stanovništva/PGŽ/Matulji

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Brdce',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '67',
	popis2021 = '68',
}
naselje['QB1'] = {
	ime = 'Bregi',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '700',
	popis2021 = '682',
}
naselje['QB2'] = {
	ime = 'Brešca',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '159',
	popis2021 = '171',
}
naselje['QB3'] = {
	ime = 'Jurdani',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '651',
	popis2021 = '658',
}
naselje['QB4'] = {
	ime = 'Jušići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '861',
	popis2021 = '828',
}
naselje['QB5'] = {
	ime = 'Kućeli',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '455',
	popis2021 = '453',
}
naselje['QB6'] = {
	ime = 'Lipa',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '129',
	popis2021 = '109',
}
naselje['QB7'] = {
	ime = 'Male Mune',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '103',
	popis2021 = '101',
}
naselje['QB8'] = {
	ime = 'Mali Brgud',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '134',
	popis2021 = '130',
}
naselje['QB9'] = {
	ime = 'Matulji',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '3731',
	popis2021 = '3566',
}
naselje['QB10'] = {
	ime = 'Mihotići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1050',
	popis2021 = '862',
}
naselje['QB11'] = {
	ime = 'Mučići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '362',
	popis2021 = '347',
}
naselje['QB12'] = {
	ime = 'Pasjak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '140',
	popis2021 = '132',
}
naselje['QB13'] = {
	ime = 'Permani',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '102',
	popis2021 = '104',
}
naselje['QB14'] = {
	ime = 'Rukavac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '853',
	popis2021 = '833',
}
naselje['QB15'] = {
	ime = 'Rupa',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '349',
	popis2021 = '345',
}
naselje['QB16'] = {
	ime = 'Ružići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '123',
	popis2021 = '148',
}
naselje['QB17'] = {
	ime = 'Šapjane',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '188',
	popis2021 = '167',
}
naselje['QB18'] = {
	ime = 'Vele Mune',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '122',
	popis2021 = '119',
}
naselje['QB19'] = {
	ime = 'Veli Brgud',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '485',
	popis2021 = '533',
}
naselje['QB20'] = {
	ime = 'Zaluki',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '73',
	popis2021 = '68',
}
naselje['QB21'] = {
	ime = 'Zvoneće',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '279',
	popis2021 = '244',
}
naselje['QB22'] = {
	ime = 'Žejane',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '130',
	popis2021 = '105',
}

 return naselje