Modul:Popis stanovništva/PGŽ/Skrad

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Belski Ravan',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}
naselje['QB1'] = {
	ime = 'Brezje Dobransko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '2',
	popis2021 = '2',
}
naselje['QB2'] = {
	ime = 'Bukov Vrh',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '43',
	popis2021 = '27',
}
naselje['QB3'] = {
	ime = 'Bukovac Podvrški',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}
naselje['QB4'] = {
	ime = 'Buzin',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '2',
	popis2021 = '1',
}
naselje['QB5'] = {
	ime = 'Divjake',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '40',
	popis2021 = '28',
}
naselje['QB6'] = {
	ime = 'Gorani',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}
naselje['QB7'] = {
	ime = 'Gorica Skradska',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '3',
	popis2021 = '2',
}
naselje['QB8'] = {
	ime = 'Gornja Dobra',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '39',
	popis2021 = '38',
}
naselje['QB9'] = {
	ime = 'Gramalj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}
naselje['QB10'] = {
	ime = 'Hlevci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '17',
	popis2021 = '18',
}
naselje['QB11'] = {
	ime = 'Hosnik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1',
	popis2021 = '-',
}
naselje['QB12'] = {
	ime = 'Hribac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '20',
	popis2021 = '17',
}
naselje['QB13'] = {
	ime = 'Mala Dobra',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}
naselje['QB14'] = {
	ime = 'Malo Selce',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '12',
	popis2021 = '11',
}
naselje['QB15'] = {
	ime = 'Pećišće',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '3',
	popis2021 = '-',
}
naselje['QB16'] = {
	ime = 'Planina Skradska',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '39',
	popis2021 = '27',
}
naselje['QB17'] = {
	ime = 'Podslemeni Lazi',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}
naselje['QB18'] = {
	ime = 'Podstena',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '19',
	popis2021 = '11',
}
naselje['QB19'] = {
	ime = 'Pucak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1',
	popis2021 = '1',
}
naselje['QB20'] = {
	ime = 'Raskrižje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}
naselje['QB21'] = {
	ime = 'Rasohe',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1',
	popis2021 = '-',
}
naselje['QB22'] = {
	ime = 'Resnatac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}
naselje['QB23'] = {
	ime = 'Rogi',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '12',
	popis2021 = '7',
}
naselje['QB24'] = {
	ime = 'Skrad',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '694',
	popis2021 = '568',
}
naselje['QB25'] = {
	ime = 'Sleme Skradsko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '2',
	popis2021 = '1',
}
naselje['QB26'] = {
	ime = 'Trški Lazi',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}
naselje['QB27'] = {
	ime = 'Tusti Vrh',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '18',
	popis2021 = '16',
}
naselje['QB28'] = {
	ime = 'Veliko Selce',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '73',
	popis2021 = '70',
}
naselje['QB29'] = {
	ime = 'Vrh Brodski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}
naselje['QB30'] = {
	ime = 'Zakrajc Brodski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1',
	popis2021 = '1',
}
naselje['QB31'] = {
	ime = 'Žrnovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '20',
	popis2021 = '12',
}

 return naselje