Modul:Popis stanovništva/PSŽ/Čaglin

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Čaglin',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '591',
	popis2021 = '478',
}
naselje['QB1'] = {
	ime = 'Darkovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '16',
	popis2021 = '13',
}
naselje['QB2'] = {
	ime = 'Djedina Rijeka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '129',
	popis2021 = '99',
}
naselje['QB3'] = {
	ime = 'Dobra Voda',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '16',
	popis2021 = '2',
}
naselje['QB4'] = {
	ime = 'Dobrogošće',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '12',
	popis2021 = '11',
}
naselje['QB5'] = {
	ime = 'Draganlug',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '3',
	popis2021 = '-',
}
naselje['QB6'] = {
	ime = 'Duboka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '64',
	popis2021 = '38',
}
naselje['QB7'] = {
	ime = 'Imrijevci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '29',
	popis2021 = '19',
}
naselje['QB8'] = {
	ime = 'Ivanovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '20',
	popis2021 = '16',
}
naselje['QB9'] = {
	ime = 'Jasik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '2',
	popis2021 = '-',
}
naselje['QB10'] = {
	ime = 'Jezero',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '8',
	popis2021 = '7',
}
naselje['QB11'] = {
	ime = 'Jurkovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '21',
	popis2021 = '10',
}
naselje['QB12'] = {
	ime = 'Kneževac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '89',
	popis2021 = '62',
}
naselje['QB13'] = {
	ime = 'Latinovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '68',
	popis2021 = '50',
}
naselje['QB14'] = {
	ime = 'Migalovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '129',
	popis2021 = '92',
}
naselje['QB15'] = {
	ime = 'Milanlug',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '200',
	popis2021 = '209',
}
naselje['QB16'] = {
	ime = 'Mokreš',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '20',
	popis2021 = '14',
}
naselje['QB17'] = {
	ime = 'Nova Lipovica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '37',
	popis2021 = '22',
}
naselje['QB18'] = {
	ime = 'Nova Ljeskovica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '486',
	popis2021 = '425',
}
naselje['QB19'] = {
	ime = 'Novi Zdenkovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '10',
	popis2021 = '10',
}
naselje['QB20'] = {
	ime = 'Paka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '33',
	popis2021 = '15',
}
naselje['QB21'] = {
	ime = 'Ruševo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '265',
	popis2021 = '182',
}
naselje['QB22'] = {
	ime = 'Sapna',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '77',
	popis2021 = '62',
}
naselje['QB23'] = {
	ime = 'Sibokovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '36',
	popis2021 = '22',
}
naselje['QB24'] = {
	ime = 'Sovski Dol',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '121',
	popis2021 = '66',
}
naselje['QB25'] = {
	ime = 'Stara Ljeskovica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '7',
	popis2021 = '5',
}
naselje['QB26'] = {
	ime = 'Stari Zdenkovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '33',
	popis2021 = '28',
}
naselje['QB27'] = {
	ime = 'Stojčinovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '4',
	popis2021 = '2',
}
naselje['QB28'] = {
	ime = 'Veliki Bilač',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '36',
	popis2021 = '27',
}
naselje['QB29'] = {
	ime = 'Vlatkovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '85',
	popis2021 = '64',
}
naselje['QB30'] = {
	ime = 'Vukojevica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '76',
	popis2021 = '61',
}

 return naselje