Modul:Popis stanovništva/PSŽ/Jakšić

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Bertelovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '151',
	popis2021 = '139',
}
naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Cerovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '228',
	popis2021 = '191',
}
naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Eminovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '640',
	popis2021 = '561',
}
naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Granje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '91',
	popis2021 = '65',
}
naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Jakšić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1877',
	popis2021 = '1566',
}
naselje['QB5'] =  {
	ime = 'Radnovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '203',
	popis2021 = '159',
}
naselje['QB6'] =  {
	ime = 'Rajsavac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '313',
	popis2021 = '272',
}
naselje['QB7'] =  {
	ime = 'Svetinja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '67',
	popis2021 = '43',
}
naselje['QB8'] =  {
	ime = 'Tekić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '231',
	popis2021 = '199',
}
naselje['QB9'] =  {
	ime = 'Treštanovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '257',
	popis2021 = '176',
}

 return naselje