Modul:Popis stanovništva/PSŽ/Kaptol

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Alilovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '410',
	popis2021 = '318',
}
naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Bešinci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '88',
	popis2021 = '50',
}
naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Češljakovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '268',
	popis2021 = '225',
}
naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Doljanovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '244',
	popis2021 = '199',
}
naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Golo Brdo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '325',
	popis2021 = '221',
}
naselje['QB5'] =  {
	ime = 'Kaptol',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1409',
	popis2021 = '1040',
}
naselje['QB6'] =  {
	ime = 'Komarovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '177',
	popis2021 = '126',
}
naselje['QB7'] =  {
	ime = 'Novi Bešinci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '83',
	popis2021 = '50',
}
naselje['QB8'] =  {
	ime = 'Podgorje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '253',
	popis2021 = '212',
}
naselje['QB9'] =  {
	ime = 'Ramanovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '215',
	popis2021 = '164',
}

 return naselje