Modul:Popis stanovništva/PSŽ/Lipik

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Antunovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '363',
	popis2021 = '307',
}
naselje['QB1'] = {
	ime = 'Bjelanovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '12',
	popis2021 = '4',
}
naselje['QB2'] = {
	ime = 'Brekinska',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '126',
	popis2021 = '107',
}
naselje['QB3'] = {
	ime = 'Brezine',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '221',
	popis2021 = '184',
}
naselje['QB4'] = {
	ime = 'Bujavica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '33',
	popis2021 = '22',
}
naselje['QB5'] = {
	ime = 'Bukovčani',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '17',
	popis2021 = '14',
}
naselje['QB6'] = {
	ime = 'Dobrovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '358',
	popis2021 = '304',
}
naselje['QB7'] = {
	ime = 'Donji Čaglić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '266',
	popis2021 = '225',
}
naselje['QB8'] = {
	ime = 'Filipovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '373',
	popis2021 = '336',
}
naselje['QB9'] = {
	ime = 'Gaj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '324',
	popis2021 = '234',
}
naselje['QB10'] = {
	ime = 'Gornji Čaglić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '19',
	popis2021 = '8',
}
naselje['QB11'] = {
	ime = 'Jagma',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '41',
	popis2021 = '33',
}
naselje['QB12'] = {
	ime = 'Japaga',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '174',
	popis2021 = '137',
}
naselje['QB13'] = {
	ime = 'Klisa',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '73',
	popis2021 = '81',
}
naselje['QB14'] = {
	ime = 'Korita',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '9',
	popis2021 = '5',
}
naselje['QB15'] = {
	ime = 'Kovačevac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '29',
	popis2021 = '12',
}
naselje['QB16'] = {
	ime = 'Kukunjevac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '233',
	popis2021 = '190',
}
naselje['QB17'] = {
	ime = 'Lipik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '2258',
	popis2021 = '1967',
}
naselje['QB18'] = {
	ime = 'Livađani',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '7',
	popis2021 = '5',
}
naselje['QB19'] = {
	ime = 'Marino Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '312',
	popis2021 = '263',
}
naselje['QB20'] = {
	ime = 'Poljana',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '547',
	popis2021 = '425',
}
naselje['QB21'] = {
	ime = 'Ribnjaci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '34',
	popis2021 = '14',
}
naselje['QB22'] = {
	ime = 'Skenderovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '4',
	popis2021 = '6',
}
naselje['QB23'] = {
	ime = 'Strižičevac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '18',
	popis2021 = '14',
}
naselje['QB24'] = {
	ime = 'Subocka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '12',
	popis2021 = '13',
}
naselje['QB25'] = {
	ime = 'Šeovica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '307',
	popis2021 = '217',
}

 return naselje