Modul:Popis stanovništva/SDŽ/Gradac

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}
naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Brist',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '400',
	popis2021 = '351',
}
naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Drvenik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '494',
	popis2021 = '420',
}
naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Gradac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1308',
	popis2021 = '989',
}
naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Podaca',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '729',
	popis2021 = '421',
}
naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Zaostrog',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '330',
	popis2021 = '220',
}

return naselje