Modul:Popis stanovništva/SDŽ/Jelsa

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}
naselje['QB0'] = {
	ime = 'Gdinj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '133',
	popis2021 = '122',
}
naselje['QB1'] = {
	ime = 'Gromin Dolac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '3',
	popis2021 = '6',
}
naselje['QB2'] = {
	ime = 'Humac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}
naselje['QB3'] = {
	ime = 'Ivan Dolac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '39',
	popis2021 = '68',
}
naselje['QB4'] = {
	ime = 'Jelsa',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1801',
	popis2021 = '1753',
}
naselje['QB5'] = {
	ime = 'Pitve',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '69',
	popis2021 = '90',
}
naselje['QB6'] = {
	ime = 'Poljica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '59',
	popis2021 = '53',
}
naselje['QB7'] = {
	ime = 'Svirče',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '407',
	popis2021 = '385',
}
naselje['QB8'] = {
	ime = 'Vrboska',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '548',
	popis2021 = '542',
}
naselje['QB9'] = {
	ime = 'Vrisnik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '190',
	popis2021 = '186',
}
naselje['QB10'] = {
	ime = 'Zastražišće',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '177',
	popis2021 = '126',
}
naselje['QB11'] = {
	ime = 'Zavala',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '156',
	popis2021 = '170',
}

return naselje