Modul:Popis stanovništva/SDŽ/Marina

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}
naselje['QB0'] = {
	ime = 'Blizna Donja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '258',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB1'] = {
	ime = 'Blizna Gornja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '93',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB2'] = {
	ime = 'Dograde',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '194',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB3'] = {
	ime = 'Gustirna',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '349',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB4'] = {
	ime = 'Marina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1117',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB5'] = {
	ime = 'Mitlo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '75',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB6'] = {
	ime = 'Najevi',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '42',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB7'] = {
	ime = 'Poljica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '681',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB8'] = {
	ime = 'Pozorac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '137',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB9'] = {
	ime = 'Rastovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '89',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB10'] = {
	ime = 'Sevid',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '267',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB11'] = {
	ime = 'Svinca',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '112',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB12'] = {
	ime = 'Vinišće',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '774',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB13'] = {
	ime = 'Vinovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '75',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB14'] = {
	ime = 'Vrsine',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '332',
	popis2021 = '',
}

return naselje