Modul:Popis stanovništva/SDŽ/Muć

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}
naselje['QB0'] = {
	ime = 'Bračević',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '182',
	popis2021 = '139',
}
naselje['QB1'] = {
	ime = 'Crivac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '310',
	popis2021 = '290',
}
naselje['QB2'] = {
	ime = 'Donje Ogorje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '116',
	popis2021 = '107',
}
naselje['QB3'] = {
	ime = 'Donje Postinje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '78',
	popis2021 = '84',
}
naselje['QB4'] = {
	ime = 'Donji Muć',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '590',
	popis2021 = '541',
}
naselje['QB5'] = {
	ime = 'Gizdavac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '127',
	popis2021 = '109',
}
naselje['QB6'] = {
	ime = 'Gornje Ogorje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '163',
	popis2021 = '123',
}
naselje['QB7'] = {
	ime = 'Gornje Postinje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '135',
	popis2021 = '132',
}
naselje['QB8'] = {
	ime = 'Gornji Muć',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '530',
	popis2021 = '450',
}
naselje['QB9'] = {
	ime = 'Mala Milešina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '21',
	popis2021 = '12',
}
naselje['QB10'] = {
	ime = 'Neorić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '883',
	popis2021 = '819',
}
naselje['QB11'] = {
	ime = 'Pribude',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '102',
	popis2021 = '56',
}
naselje['QB12'] = {
	ime = 'Radunić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '86',
	popis2021 = '73',
}
naselje['QB13'] = {
	ime = 'Ramljane',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '167',
	popis2021 = '130',
}
naselje['QB14'] = {
	ime = 'Sutina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '349',
	popis2021 = '341',
}
naselje['QB15'] = {
	ime = 'Velika Milešina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '33',
	popis2021 = '24',
}
naselje['QB16'] = {
	ime = 'Zelovo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '10',
	popis2021 = '35',
}

return naselje